Dela

Facebook Mail Twitter

23

mar

SAMHÄLLSKUNSKAPSÄMNET OCH SAMHÄLLSKUNSKAPSDIDAKTISKA FRÅGESTÄLLNINGAR

Under det här symposiet vill vi fördjupa oss i frågor om vad samhällskunskapsämnet är och har varit, samt vilka perspektiv och frågeställningar som samhällskunskapsdidaktiken kan erbjuda båda forskarsamhället och verksamma lärare.

13.00 – 13.15 Words of welcome från Linda Ekström, lektor i samhällskunskap och inriktningsansvarig för samhällskunskapsämnet
13.15 – 14.15 Presentation 1: Varför samhällskunskap? Motiv, roll och utveckling i svensk skola, Anna Larsson, professor i idéhistoria med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet
14.15 – 14.30 Paus
14.30-15.30 Presentation 2: Undervisning för kritiskt tänkande i samhällskunskap - en forskningsgenomgång, Cecilia Arensmeier, docent i statskunskap vid Örebro universitet
15.30 – 15.45 Paus
15.45 – 16.45 Presentation 3: Om kraftfull ekonomisk kunskap i samhällskunskapsundervisning, Martin Kristiansson fil.dr i pedagogik och Niclas Modig doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstad universitet
16.45 – 17.00 Avslutande diskussion

Tid och plats

23 mars 13:00-17:00

Symposium

Zoom, hitta hit

Svenska

Arrangeras av

Ämneslärarprogrammet och

Kontakt

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-02-12