Dela

Facebook Mail Twitter

26

mar

Disputation: Anna Enström, estetik

Avhandling: Sinnesstämning, skratt och hypokondri – om estetisk erfarenhet i Kants tredje Kritik

Anna Enström

Avhandling: Sinnesstämning, skratt och hypokondri – om estetisk erfarenhet i Kants tredje Kritik
Ämne: estetik
Forskarutbildningsområde: Kritisk kulturteori
Forskarskola: The Baltic and East European Graduate School (BEEGS)
Opponent: Ståle Finke, professor i filosofi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Språk: svenska

Sammanfattning:

Vad är en estetisk erfarenhet? Och hur kan Immanuel Kants begrepp om sinnlighet hjälpa oss att besvara den frågan?

Sedan länge har redogörelsen för det estetiska omdömets formella struktur i Kritik av omdömeskraften (1790) kommit att manifestera sinnlighetens eliminering från Kants estetik. Under de senaste decennierna har denne även kritiserats för att bortse från den estetiska erfarenhetens kroppslighet, varmed hans teorier kommit att framstå som obsoleta i förhållande till aktuella teman och centrala motiv inom samtida konst.

Genom en samläsning med Kants antropologiska skrifter erbjuder denna studie ett perspektiv på tredje Kritiken som skiljer sig från den ensidiga emfas på förstånd och förnuft som historiskt har dominerat receptionen. Sinnlighetens centrala funktion i Kants estetik betonas genom analyser av de filosofiska nyckeltermerna sinne och stämning samt de specifika sinnesstämningarna skratt och hypokondri. I dialog med Max Neuhaus offentliga ljudverk Times Square (1977), Sarah Lucas installation Au Naturel (1994), och Nazlı Dinçels filmverk Leafless (2011) syftar studien till att visa att vi alltjämt behöver Kant för att nå en fördjupad förståelse av estetisk erfarenhet.

Tid och plats

26 mars 13:00-16:00

Disputation

Du deltar på disputationen via Zoom. Se länk till Zoom under "användbara länkar". Ingen anmälan behövs. Om du inte har tillgång till dator eller har datorvana kan du komma till högskolan och delta i en särskild sal för allmänheten – anmäl dig till Ewa Rogström, ewa.rogström@sh.se, senast torsdag 25 mars kl 13., hitta hit

Svenska

Arrangeras av

Arrangeras av ämnet estetik inom forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola.

Kontakt

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-02-19