Dela

Facebook Mail Twitter

28

maj

Disputation: Camilla Larsson, konstvetenskap

Camilla Larsson försvarar sin avhandling "Framträdanden. Performativitetsteoretiska tolkningar av Tadeusz Kantors konstnärskap”.

Ämne: Konstvetenskap
Forskarutbildningsområde: Kritisk kulturteori
Forskarskola: The Baltic and East European Graduate School (BEEGS)
Opponent: Magdalena Holdar, FD, lektor i konstvetenskap, Stockholms universitet
Språk: svenska

Sammanfattning:
I ”Framträdanden” ställer konstvetaren Camilla Larsson frågan kring hur konstnärliga praktiker som omfattar vitt skilda uttryck och ett brett spektrum av medier kan förstås. Den större frågeställningen öppnar upp för reflektioner kring tolkning och meningsskapande. I denna avhandling ställs frågan till den polska teaterregissören, scenografen och bildkonstnären Tadeusz Kantors (1915–1990) konstnärskap. Frågan studeras utifrån det samspel som skapas mellan verk och mellan verk och betraktare i publika presentationer.

Kantor återanvände och lät uttryck, motiv och material återaktiveras verk emellan. Detta återbruk skedde ofta i växlingar mellan teater och bildkonst och mellan händelser, bild, objekt och text. Denna bredd och mångfald av uttryck har förbisetts i tidigare forskning, där vikt istället lagts vid sådant som Kantors intention samt hans biografiska och nationella ursprung. Hans status i konst- respektive teaterhistorien har varit i fokus inom historiografisk forskning om konstnärskapet, ofta fördelad mellan dessa akademiska discipliner. Författaren visar här istället med sin ingående studie av verkens samspel hur upprepningar, omarbetningar och förändringar, som framträder när verken upplevs tillsammans, på ett avgörande vis genererar mening.

Camilla Larsson har i många år arbetat som curator för samtida konst, och hon skriver och föreläser om konst. Framträdanden. Performativitetsteoretiska tolkningar av Tadeusz Kantors konstnärskap är hennes doktorsavhandling i konstvetenskap, framlagd vid Södertörns högskola.

Tid och plats

28 maj 13:00-16:00

Disputation

Du deltar på disputationen via Zoom-webbinarium. Se länk under "Användbara länkar". Ingen anmälan behövs. Om du inte har tillgång till dator/mobil eller har datorvana kan du komma till högskolan och delta i en särskild sal för allmänheten – anmäl dig genom att mejla ewa.rogström@sh.se senast torsdag 27 maj kl 13., hitta hit

Svenska

Arrangeras av

Arrangeras av ämnet konstvetenskap inom forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola.

Kontakt

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-05-05