Dela

Facebook Mail Twitter

22

okt

Disputation med Johan Sandén

Den 22 oktober kl. 13.00 disputerar Johan Sandén med sin avhandling ”Närbyråkrater och Digitaliseringar – hur lärares arbete formas av tidsstrukturer”.

Avhandling: Närbyråkrater och Digitaliseringar – hur lärares arbete formas av tidsstrukturer
Ämne: Företagsekonomi
Forskarutbildningsområde: Politik, ekonomi och samhällets organisering
Forskarskola: Baltic and East European Graduate School (BEEGS)
Opponent: Anette Hallin, professor i företagsekonomi, Mälardalens högskola och Åbo Akademi, Finland
Språk: svenska

Det finns stora förhoppningar på att digitalisering av offentlig förvaltning ska leda till förbättringar på olika sätt. I skolan finns särskilt starka förhoppningar om ekonomiska besparingar, förbättrad arbetsmiljö och höjd kvalitet i utbildning. Med utgångspunkt i närbyråkratisk teori sätter den här avhandlingen lärares arbete i centrum av den offentliga förvaltningen. Utifrån intervjuer med lärare och med hjälp av en teori om social acceleration analyserar författaren hur lärares arbete påverkas av fyra olika digitaliseringar

• sociala medier
• lärplattformar – verktyg för administration, dokumentation och kommunikation
• undervisningens digitalisering – en-till-en (att elever har varsin digital enhet), lärprogram och digitala läromedel
• digitalisering som styrmedel på organisatorisk och politisk nivå

Huvudargumentet är att närbyråkraters arbete inte bara påverkas av formerna för digitalt arbete, utan framförallt de tidsstrukturer som följer av digitaliseringar. Tidsstrukturerna medför mekanismer som var för sig både alienerar närbyråkraterna, och hjälper dem att ”copa” med sin arbetssituation. Sammantaget leder detta till en splittrad arbetssituation för lärarna – de blir dissocierade.

Johan Sandén forskar om offentlig sektor och är verksam vid Södertörns högskola. Han har en Masterexamen i Offentlig förvaltning från Göteborgs universitet och en Kandidatexamen i Statsvetenskap från Umeå universitet. Denna bok är hans doktorsavhandling i Företagsekonomi.

Tid och plats

22 oktober 13:00-15:00

Disputation

MA648, Södertörns högskola. OBS om du önskar delta på disputationen måste du registrera dig, maila då till lina.lorentz@sh.se senast 18 oktober, hitta hit

Svenska

Arrangeras av

Avdelningen för företagsekonomi, Institutionen för samhällsvetenskaper.

Kontakt

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-09-22