Dela

Facebook Mail Twitter

25

okt

Vem bestämmer vem som bestämmer? Partiledarval i Sverige

Varför ser vi en sådan variation i hur partier väljer ledare? Vem i partiorganisationerna gynnas eller missgynnas av olika urvalsmetoder? Är vissa förfaranden mer ”demokratiska” än andra?

I större delen av Europa och i stora delar av den demokratiska världen är ledaren för en stat också ledare för ett politiskt parti. Ett partis val av ledare kan alltså vara avgörande för styrningen av ett land. ”Hur” partiet väljer ledare formar ofta ”vem” det väljer.

Sverige ska nu utse en ny statsminister, vilket är ett val som uteslutande kommer att avgöras av landets största parti, Socialdemokraterna. Med anledning av detta val anordnar Centrum för studier av politikens organisering (CPO) vid Södertörns högskola två webinarier på temat ”Vem bestämmer vem som bestämmer”. Det första webinariet på temat kommer att hållas på engelska och ha ett internationellt fokus (kl 10-12 den 18 oktober). Det andra webinariet kommer att vara på svenska och fokusera på val av partiledare i Sverige.

Paneldeltagare i den svenska panelen:
● Jenny Madestam, Försvarshögskolan
● Jonas Hinnfors, Göteborgs universitet
● Niklas Bolin, Mittuniversitetet

Moderator: Nicholas Aylott, Södertörns högskola

Tid och plats

25 oktober 14:00-16:00

Öppen föreläsning

Webinarium, en zoomlänk skickas till alla anmälda deltagare., hitta hit

Svenska

Arrangeras av

Centrum för studier av politikens organisering (CPO)

Kontakt

CPO

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-10-13