Dela

Facebook Mail Twitter

02

feb

2023

Förvaltningspolitiska seminariet: Introduktionsutbildningen för statligt anställda

Vid seminariet inleder Susanne Johansson, statsvetare och utredare vid Statskontoret, med att presentera en delredovisning av uppdraget om att utveckla en introduktionsutbildning för statligt anställda. Välkommen! Ingen föranmälan.

Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en webbaserad introduktionsutbildning för statligt anställda. Utbildningen ska vara grundläggande och riktas till nyanställda i staten. Den ska omfatta frågor som är centrala för rollen som statsanställd. Det handlar bland annat om den grundläggande rättsprinciper och regelverk som gäller i statsförvaltningen, den statliga värdegrunden och risker för korruption.

Tid och plats

02 februari 2023, 13:00-15:00

Seminarium

MA624, Södertörns högskola, hitta hit

Svenska

Arrangeras av

Förvaltningsakademin

Kontakt

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-01-11