Dela

Facebook Mail Twitter

19

sep

2024

Styrbar, lagbunden och sannfärdig – statsförvaltningen i 1974 års regeringsform

Förvaltningsakademin arrangerar högre seminarium om 1974 års regeringsform var professor i statsvetenskap Göran Sundström presenterar sitt bokkapitel i antologin ”En författning i tiden – regeringsformen under 50 år”.

Av 1974 års regeringsform framgår det att statsförvaltningen ska vara demokratiskt styrbar och samtidigt agera lagbundet och sannfärdigt. I vad mån har förvaltningen lyckats leva upp till den rollen under de 50 år som förflutit sedan regeringsformen skapades? Är regeringsformen en levande författning när det gäller förvaltningen, eller har vi samma situation som under 1900-talets första hälft – ”det författningslösa halvseklet” – med en regeringsform som inte har hängt med i utvecklingen och som tappat kontakten med den praktiska verksamheten? Svaret är att regeringsformens regler om förvaltningen kan ses som både högst levande och närapå betydelselösa.
Den efterföljande diskussionen inleds med en kommentar av Richard Sannerholm.

Göran Sundström är professor i statsvetenskap och prefekt vid Stockholms universitet. Inriktad på förvaltning och förvaltningspolitik, med särskilt intresse för styrning och ämbetsmannarollen. Han har bland annat skrivit böckerna Brutet förvaltningskontrakt – om metastyrning av svensk biståndsförvaltning (2022) och Megaprojektet Nya Karolinska Solna, medredaktör (2021).

Tid och plats

19 september 2024, 13:00-15:00

Högre seminarium

Södertörns Högskola, MA517, hitta hit

Svenska

Arrangeras av

Förvaltningsakademin

Kontakt

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-06-10