Dela

Facebook Mail Twitter

30

sep

2024

AI-assisterat skrivande i högskolan

Vill du pröva AI-assisterat skrivande med hjälp av Co-pilot eller Chat GPT? Skrivande är centralt i stora delar av högskolans verksamhet. Och trots att AI-drivna chattbottar ofta kritiseras för att skriva dålig prosa och ha noll koll på fakta, så används de mer och mer i fler och fler sammanhang. Må

Målet med workshoppen är dels att du ska lära dig hur du kan få användning av en chattbott i ditt dagliga arbete, dels att du ska bilda dig en egen uppfattning om AI-assisterat skrivande för att kunna delta i diskussionen om hur högskolans undervisning och verksamhet kan utvecklas för att möta ett förändrat samhälle och arbetsliv. Workshoppen leds av Karin Milles, professor i svenska, och är en del i HPU:s workshopserie om AI-kompatibla examinationer.
Anmäl dig.

Tid och plats

30 september 2024, 13:00-15:00

Workshop

PA239, hitta hit

Svenska

Arrangeras av

Enheten för högskolepedagogisk utveckling

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-06-27