Dela

Facebook Mail Twitter

03

okt

2024

Pedagogikens dag

Tema pedagogisk ledarskap 2024

3 oktober 1300-16.00 i MA331

13-13.10 Introduktion och välkommen
Anna Ambrose

13.10- 13.25 Pedagogiskt ledarskap, existentialism och dialog
Niclas Månsson
Under föreläsningen utmanas bilden av pedagogiskt ledarskap med hjälp av Martin Bubers dialogfilosofi, då ledarskap förstås utifrån ett existentiellt perspektiv.

13.30 – 13.45 Barn – en källa till förnyelse
Niklas Törnsten
Under föreläsningen får vi ta del av en avhandlingsplan som ger en historisk kontextualisering av den svenska implementeringen av Reggio Emilia där ett ledarskap med barnen i centrum lyfts via Loris Malaguzzis vision om en barnens international

13.50 Barndans i virvlande flöde mellan kropp och ord
Sophia Färlin-Månsson
Under föreläsningen får vi ta del av en en a/r/tografisk studie med den danspedagogiska metoden Dansa en bok som utgångspunkt och där ledarskapet fokuserar på det konstnärliga.

14.05- diskussion i grupp

14.20- 14.40 Fika

14.40- 14.55 Lärar-robotar och Lärar-människor – perspektiv på lärarens didaktiska persona.
Lotta Björkman
Under föreläsningen får vi ta del av resultaten från ett avhandlingsprojekt som fokuserar på elevers erfarande av inkluderande lärare. Det är lärare som i sitt ledarskap träder fram med sin person på ett didaktiskt sätt och därmed bidrar till att upprätta ett inkluderande undervisningsrum som står i centrum.

15.00-15.15 Strukturerat ledarskap - att leda skapande samtal under lekfulla former
Liza Haglund
Under presentationen får vi ta del av ett pedagogiskt ledarskap baserat på noggrann planering av aktiviteter utifrån en teori om relationen mellan intellekt och lek och förhållningsätt i praktiken.

15.15 – 15.30 diskussion i grupp

15.30- 16.00 Paneldiskussion
Moderator: Cecilia Ferm- Almqvist och samtliga föreläsare

Tid och plats

03 oktober 2024, 13:00-16:00

Övrigt

MA331, hitta hit

Svenska

Arrangeras av

Pedagogik

Kontakt

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-06-26