Dela

Facebook Mail Twitter

20

nov

22

nov

2024

Perspektiv på revitalisering av minoritetsspråk

Södertörns högskola (SH) och Institutet för språk och folkminnen (Isof) bjuder tillsammans in till en konferens om perspektiv på revitalisering av minoritetsspråk. Språkrevitalisering är en allt mer angelägen fråga i vår tid såväl i Norden och i Europa som världen över.

SH och Isof har båda under 2022-2024 särskilda regeringsuppdrag om revitalisering av de nationella minoritetsspråken.

Konferensen vill synliggöra både erfarenheter och forskning för att möjliggöra problematisering av revitalisering som begrepp, idé och praktik. Vi vill även öppna för en diskussion om hur aktivism och forskning ömsesidigt kan gynna varandra.

Konferensens tre dagar har olika mål. Den första dagen ägnas åt presentationer av erfarenheter från olika typer av aktuella projekt för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.

Den andra och tredje dagen fokuserar aktuell forskning om språkrevitalisering ur ett brett perspektiv. Vi välkomnar särskilt forskning som fokuserar på utbildningsinsatser för revitalisering av minoritetsspråk samt forskning om insatser för barn och unga. Vi välkomnar även forskningsbidrag som diskuterar och problematiserar:

  • historiska eller samtida perspektiv på språkpolitiska villkor och förutsättningar för språkrevitalisering,
  • metoder för språkrevitalisering,
  • lokalt engagemang och lokala initiativ både i Sverige och internationellt,
  • teoretiska perspektiv eller begreppsanvändning inom fältet språkrevitalisering.


Anmälan med abstrakt (max 200 ord) hade deadline den 13 maj 2024.

Besked om accepterad abstrakt meddelas senast den 28nde juni, 2024. Presentationsformat är 20 minuter, följt av 10 minuters frågestund.

Deltagande i konferensen är avgiftsfritt, dock bekostar deltagare resan och boende.

För mer information, kontakta oss romskt.regeringsuppdrag@sh.se.

Tid och plats

20 november 2024, 08:00 - 22 november 2024, 16:00

Konferens

Södertörns högskola, hitta hit

Svenska

Arrangeras av

romskt.regeringsuppdrag@sh.se

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-05-14