Användaren kunde inte hittas.

Användaren har inte accepterat att hen ska visas på sh.se.

Mitt intresse för religionsvetenskap utgår främst ifrån en nyfikenhet på mänskliga relationer och beteenden, och mitt doktorandprojekt handlar om religiositet hos unga vuxna inom autismspektrat. Den första artikeln i min avhandling handlar om hur deltagarna relaterar till osynliga agenter (gudar, andar, spöken...), den andra om hur deras övernaturliga upplevelser är relaterade till embodiment och sensoriska aspekter, och den tredje om hur deltagarna använder sig av religion och andlighet som copingstrategi för att hantera stress och ångest.

Detta projekt är tvärvetenskapligt och bygger på teorier såväl som blandade metoder från religionspsykologi, kognitiv religionsvetenskap och autismforskning. En viktig aspekt av projektet är det antropologiska förhållningssättet som syftar till att lyfta fram deltagarnas berättelser och inifrånperspektiv.

Mina övriga intresseområden inkluderar religion och populärkultur, religion och hälsa, samt genusvetenskap. Jag föreläser även inom ramen för den religiöst och politiskt obundna föreningen Abrahams barn (del av Sigtunastiftelsen) om mångkulturell religionsdidaktik och empatiutveckling.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA