Användaren kunde inte hittas.

Användaren har inte accepterat att hen ska visas på sh.se.

Post -doc-forskning (2016 - 2017)

Institutionen för tvärvetenskaplig forskning och forskarutbildning , University of South Africa (Unisa)

Min post -doc-forskning var inriktad på effekterna en underutvecklad informationshanteringsinfrastruktur hade på arbetet av den liberianska sannings- och försoningskommissionen (TRC ). Liberia är den första suveräna staten att lämna - över hela sin dokumentation till en främmande makt. Detta gjorde att det liberianska fallet var värt att undersöka eftersom man kan förutsätta att en sådan historisk berättelse, bör behållas i landet för att främja diskursen om försoning och demokrati.

Research Fellow (2015 - todate)

University of South Africa, Department of Information Science (Unisa)

Fil-dok-studier (Ph D)

Min forskning som jag påbörjade i mai 2009 och slutförde i mai 2014 fokuserade på hantering av information och användandet av informationssystem under e-förvaltningens utveckling. Jag undersökte begrepp såsom Enterprise Content Management (ECM), E-förvaltning, Records Management (RM) och informationskultur. Forskningen utfördes i två Svenska och en Belgisk kommuner. Mina forskningsintressen är därför; Enterprise Content Management (ECM), Records Management (RM), Informationskultur, långtidsbevarande av elektronisk information och dess utmaningar, allmänhetens rätt till information, offentlig sektorinformation och Open Government Initiatives, New Public Management och dess inverkan på förvaltningen av myndighetsinformation, sanning och försoningskommissioner i Afrika och deras dokumentationsprocesser, arkivens roll i att stärka ansvarsskyldighet och öppenhet i demokratiska samhällen och informations roll i att främja demokrati och utveckling.

PUBLICATIONS Book

Svärd, P. 2017 Enterprise Content Management, Records Management and Information Culture Amidst E-Government Development, Chandos Publishing, Elsevier. See:
https://www.elsevier.com/books/enterprise-content-management-records-management-and-information-culture-amidst-e-government-development/svard/978-0-08-100874-4

Theses

Ph D Thesis: Svärd, P. (2014). Information and Records Management Systems and the Impact of Information Culture on the Management of Public Information, The University Press of Amsterdam.

Licentiate Thesis:Svärd, P. (2011). The Interface Between Enterprise Content Management and Records Management in Changing Organizations, Mid Sweden University Licentiate Thesis 71.

Book Chapters

Svärd, P. (2017). e-Government Development and Challenge of Freeing Public Sector Information in The Governance of Local Communities. Global Perspecties and Challenges Eds. T. Reilly, pp. 146-161, Nova Science Publisher, Inc. New York.

Svärd P. (2012). Exploring Two Approaches to Information Management: Two Swedish Municipalities as examples, in Enterprise Content Management in Information Systems Research, Foundations, Methods and Cases. Eds. Vom Broke, J, Simons, A., Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.

JOURNAL ARTICLES

Svärd, P. (2019). The impact of new public management through outsourcing on the management of government information: The case of Sweden, Records Management Journal, https://doi.org/10.1108/RMJ-09-2018-0038.

Svärd, P. 2018. Access to government information: a global phenomenon but what are the challenges? ESABICA Journal, Vol 37, pp. 158-177.

Svärd, P. (2018) Public Information Directive (PSI) implementation in two Swedish municipalities, Records Management Journal, Vol. 28 Issue: 1, pp.2-17

Svärd, P. (2017). A proactive and holistic information management approach is crucial to e-government development, ESARBICA Journal, Vol. 36 pp. 1-11. (written in 2015).

Svärd, P. (2017). Freedom of information laws and information access: The case of Sierra Leone, Information Development Journal, Vol. 33(2), pp. 190-198 (Written in 2015).

Svärd, P. (2017). The woes of Swedish private archival institutions. Records Management Journal, Vol. 27 Issue: 3, pp.275-285.

Svärd, P. 2016. Has the Freedom of Information Act enhanced transparency and the free flow of information in Liberia? Information Development Journal, pp. 1 - 11, DOI: 10.1177/0266666916672717. Journal version published in 2018, Information Development 34(1):20-30
DOI10.1177/0266666916672717

Sundqvist, A. and Svärd, P. (2016) Information culture and records management: a suitable match? Conceptualizations of information culture and their application on records management, International Journal of Information Management, Vol. 36, Issue 1. pp. 9-15.

Svärd, P. and Sundqvist, A. (2014). Information Culture in Three Municipalities and Its Impact on Information Management amidst E-Government Development, IFLA Journal Vol. 40, Issue no. 1. pp. 48-59.

Svärd, P. (2014) "The impact of information culture on information/ records management: A case study of a municipality in Belgium", Records Management Journal, Vol. 24 Iss: 1, pp. 5 - 21.

Svärd, P. (2013). Records management and e-Government development in Europe: a tale of 3 municipalities, iQ, issue 29, Vol. 4, p37-42.

Svärd P. (2013). Enterprise Content Management and the Records Continuum Model as strategies for long-term preservation of digital information, Records Management Journal, pp. 159-176. Vol. 23, Iss: 3. (written in 2012).

Svärd, P. (2013). Liberias Truth and Reconciliation Commission: The Importance of Documentation in Postwar Education and Reconciliation available at: http://forums.ssrc.org/kujenga-amani/2013/04/29/liberias-truth-and-reconciliation-commission-the-importance-of-documentation-in-postwar-education-and-reconciliation/, Kujenga Amani, Social Science Research Council, New York.

Svärd, P. (2011). Information management strategies in two Swedish municipalities: Similarities with enterprise content management. Accepted for publication In J. Douglas (Ed.), iRMA Information and Records Management Annual 2010, pp. 153- 182.

Svärd, P. (2011). Transforming public administrations and challenges of information management. Paper presented at the Future Proof: Resilient Archives 2020 and Beyond. Australian Society of Archivists National Conference, Melbourne, 12-17 October, 2010. Accepted for publication, in the Archives & Manuscripts, Vol. 39, No. 2, November 2011, pp. 96-118.

Svärd P. (2010). The international community and post-war reconciliation in Africa: A case study of the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission. African Journal on Conflict Resolution, 10 (1), pp. 35-61, Durban.

Svärd P. (2008). The Role of Archives in enhancing Accountability and Transparency - The Case of Sierra Leone. The Eastern and Southern Regional Branch of the International Council of Archives (ESARBICA)-, 27, pp. 20-38.

Svärd P. (2008). Access and democratization of information: the documentation of war atrocities by the Liberian Truth and Reconciliation Commission. Comma (1), 123-134, Paris.

Svärd P. (2007). The Challenges of Documenting War Atrocities in Post-Conflict Sierra Leone: A Study of the Truth and Reconciliation Commission (TRC). African Journal of International Affairs, 10 (1&2), pp. 55-72, Dakar.

PEER-REVEWED CONFERENCE PROCEEDINGS

Svärd. P. (2017). Hindrances to access and re-use of open government data: the case of Sweden. The DLIS 2017 Conference on ”Information and Knowledge for Competitiveness”, 15-17 March, University of Botswana, Gaborone, Botswana.

Svärd. P and Joshi. S. (2015). Prerequisites to e-Government Development and Open Government: The Case of Three Municipalities, CeDem15, Conference for E-Democracy and Open Government, 20-22 May 2015, Danube University Krems, Austria.

Samuelsson, G. & Svärd, P. (2011). E-Government Developments and the Challenges of Managing Geodata. Electronic Government and Electronic Participation. Joint Proceedings of Ongoing Research and Projects of IFIP EGOV and ePart 2011, pp. 175-180. Paper presented at the International Federation for Information Processing, (IFIP), Electronic Government Conference, 29 - 2nd September, Delft, The Netherlands. (Both authors contributed equally and are 1st authors).

Kallberg, M., Svärd, P. & Sundberg, H. (2010). Improving Local Government - A Survey of Problems. Paper presented at the International Association for Development of the Information Society, IADIS International Conference, Porto, Portugal and published in the conference proceedings, pp. 76-84. (Kallberg & Svärd were both 1st authors).

Svärd, P. (2010). E-Government Initiatives and Information Management Challenges in Two Local Government Authorities. Paper presented at the 4th European Conference on Information Management and Evaluation, Universidade Nova de Lisboa, Portugal and published in the conference proceedings, pp. 429-436.

NON PEER-REVIEWED ARTICLES

Svärd P, Sundqvist A (2009). Archiving and Small Nations: An Ethical Issue of Two Post-Conflict Societies. The Nordic Journal for Information Specialists, Infotrend, 64(1), 2-12.

Svärd P (2009). Archival Challenges in Africa: The Case of Post-Conflict Liberia, International Association of Sound and Audiovisual Archives, (iasa) Journal no. 32 January.

Svärd P (2008). Interview with Mary Burton, Former Commissioner of The South African Truth and Reconciliation (TRC) at: http://www.nai.uu.se/press/articles/interviewmaryburton/

Sundqvist A, Svärd P (2007). IT - the most revolutionary issue globally: but is it for all? The Nordic Journal for Information Specialists. InfoTrend, 62(3), 71-78.

Svärd P (2007). Accountability and Transparency: Why Documentation is a necessary condition for Democracy at: http://www.nai.uu.se/press/articles/documentation/

Svärd P (2005). Waste Management in Uganda. News from the Nordic Africa Institute, (3), pp. 26-28, Uppsala at: http://www.nai.uu.se/publications/news/documents/news3_2005.pdf

Svärd P (2007). Jerome Verdier on the Liberia Truth and Reconciliation Commission, at: http://www.scribd.com/doc/14287068/NAI-News-32007

Svärd P (2006). Gavin Simpson on the documentation of the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, News No. 3 October at: http://www.nai.uu.se/publications/news/documents/news3_2006.pdf


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA