Användaren kunde inte hittas.

Tommie Petersson

Tommie Petersson

Adjunkt

Adjunkt i pedagogik. VFU-kursansvarig för förskollärarutbildningen.

Lärarutbildningen

MA746C

Legitimerad grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningslärare i filosofi, historia och religionskunskap med mångårig erfarenhet som både lärare och läromedelsförfattare. Utbildningsvetenskaplig examina (2014) på avancerad nivå från Uppsala universitet. Fil.kand. i historia (2014) och fil.kand. i praktisk filosofi (2008) på grundnivå från Linköpings universitet.

Undervisar främst i kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan i anslutning till de olika lärarutbildningarna. Primära fokusområden för min undervisning har varit etik, utbildnings- och barndomshistoria, utbildnings- och kunskapsfilosofi, vetenskapsteori, ämnesdidaktik samt VFU. Jag har också undervisat i kurser som inkluderat ledarskap, organisation, bedömning, specialpedagogik, utbildningssociologi och inlärningspsykologi. Vidare har jag handlett och examinerat C-uppsatsskribenter i det utbildningsvetenskapliga fältet. Utöver undervisningen är jag också ledamot i programrådet för ämneslärarutbildningen och VFU-kursansvarig för förskollärarutbildningen.

När det kommer till författarskapet har jag skrivit ett tjugotal artiklar inom samhällsorienterade ämnesområden för Bonnier Education AB:s digitala läromedel Clio. Jag har även skrivit kontrakt för författandet av en bok om filosofididaktik med NA Förlag. Denna beräknas vara klar för publicering under första halvan av 2020 och är tänkt att användas som kurslitteratur vid landets högskolor och universitet.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA