Ali Hajighasemi

Ali Hajighasemi

Professor

Professor i socialt arbete

08-608 48 87 086084887

Institutionen för samhällsvetenskaper

072 504 05 65 0725040565

ME122F

Jag är professor i socialt arbete med en doktorsexamen i sociologi. Jag har varit anstäld vid Södertörns högskola sedan 2001 vid institutionen för samhällsvetenskaper. Under åren har jag haft olika uppdrag på institutionen: Akademisk avdelningsföreståndare för ämnen socialt arbete, juridik och statsvetenskap (2013-2018), proprefekt (2019-2020) och därefter prefekt vid institutionen.

Mitt forskningsområde är det svenska välfärdssystemet och dess förändring under de senaste årtionden samt de europeiska välfärdsmodellernas strategier under ekonomiernas omställningsprocess. Parallellt med detta har jag även forskat kring migrationens effekter på det svenska välfärdssystemet samt den växande utanforskap i det svenska samhället och förutsättningar för de nyinflyttade sociala gruppers integration i det svenska samhället. Under åren har jag även arbetat för organisationer utanför akademin. År 2006 var jag verksam vid Tjänstemännens centralorganisations (TCO) utredningsavdelning där jag genomförde en komparativ studie av välfärdssystemen i fyra europeiska länder. 2007-2008 var jag verksam på Statens institutionsstyrelse (SiS) för att utvärdera myndighetens speciella satsningar mot det växande tunga missbruket i Sverige och sammanställde då en slutrapport till Sveriges dåvarande regering.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.