Ali Hajighasemi

Ali Hajighasemi

Docent

Prefekt

Professor

Prefekt, Professor i socialt arbete

08-608 48 87 086084887

Institutionen för samhällsvetenskaper

086084887 086084887

ME122F

Jag är docent i sociologi och socialt arbete med en doktorsexamen från University of Durham, England med avhandlingen The Transformation of the Swedish Welfare State: Fact or Fiction. Jag började jobba vid Södertörns högskola 2001 och har under senare år varit ansvarig för programmet Internationell migration och etniska relationer (IMER) och är sedan juni 2013 akademisk avdelningsföreståndare vid institutionen för samhällsvetenskaper med ansvar för ämnena statsvetenskap, offentlig rätt och socialt arbete. Mitt forskningsområde är det svenska välfärdssystemet och dess förändring under de senaste decennierna. Ett av områdena som jag jobbade med efter disputationen var segregationsprocessen i utsatta områden i Sverige och förutsättningar för de nyinflyttade sociala gruppers integration i det svenska samhället. 2005 ingick jag i en forskningsgrupp som utvärderade satsningar mot utanförskap och i egenskap av forskningsledare var jag med att sammanställa slutrapporter om storstadssatsningens effekter i de tre Södertörnskommunerna Haninge, Huddinge och Södertälje. Genom det intensiva arbetet mot Södertörns kommuner kom jag i kontakt med såväl de utsatta grupperna som kommunala politiker och tjänstemän. Under åren har jag även jobbat för organisationer utanför högskolan. År 2006 var jag verksam vid Tjänstemännens centralorganisations (TCO) utredningsavdelning där jag genomförde en komparativ studie av välfärdssystemen i fyra europeiska länder. 2007-2008 var jag verksam på Statens institutionsstyrelse (SiS) för att utvärdera myndighetens speciella satsningar mot det växande tunga missbruket i Sverige och sammanställde då en slutrapport till Sveriges dåvarande regering. Jag har en bakgrund som journalist. Mellan 1989 och 1998 var jag anställd på Sveriges radio och arbetade främst inom minoritetsspråksredaktionen.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA