Anders Backlund

Anders Backlund

Doktorand

Min forskning handlar om hur politiska partier agerar i relation till högerradikala partier, med ett särskilt fokus på policyförändring och koalitioner.

08-608 41 54 086084154

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME613

Jag är doktorand i statsvetenskap och skriver min avhandling inom forskningsprojektet From the margins to the mainstream: Populist radical right parties and government formation in Europe. Min forskning handlar om hur politiska partier agerar i relation till högerradikala partier, med ett särskilt fokus på policyförändring och koalitioner på den svenska nationella och lokala nivån.

Under läsåret 2016-2017 är jag riksdagsstipendiat på Sveriges riksdag.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA