Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Anders Backlund

Doktorand

Min forskning handlar om hur politiska partier agerar i relation till högerradikala partier, med ett särskilt fokus på policyförändring och koalitioner.

08-608 41 54 086084154

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME613

Jag är doktorand i statsvetenskap och skriver min avhandling inom forskningsprojektet From the margins to the mainstream: Populist radical right parties and government formation in Europe. Min forskning handlar om hur politiska partier agerar i relation till högerradikala partier, med ett särskilt fokus på policyförändring och koalitioner på den svenska nationella och lokala nivån.

Under läsåret 2016-2017 är jag riksdagsstipendiat på Sveriges riksdag.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA