Anders Backlund

Anders Backlund

Postdoktor

08-608 41 54 086084154

Institutionen för samhällsvetenskaper

Jag är doktor i statsvetenskap och jobbar som forskare inom projektet Social exclusion, polarization and security in the Nordic welfare state Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (SEPOS, NordForsk, 2021-2023). Min forskning i detta projekt fokuserar på "demokratins försvarsmekanismer", eller mer konkret hur de Nordiska staterna bemöter högerextremism.

Jag försvarade min doktorsavhandling vid Södertörns högskola i december 2020. Avhandlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. handlar om hur etablerade politiska partier bemöter högerradikala partier i temer av koalitionsbildning och sakpolitisk anpassning, med ett särskilt fokus på Sverige.

Mina forskningsintressen är bland annat partipolitik, regeringsbildning, militant demokrati, djurpolitik, och forskningsmetod. Min forskning har publicerats i tidskrifter såsom Party Politics, Government and Opposition, och Representation.

Jag är medredaktör och skribent på den statsvetenskapliga bloggen Om makt och politik. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från augusti 2016 till juni 2017 gjorde jag ett avbrott i forskarutbildningen för att arbeta i Riksdagsförvaltningen som så kallad riksdagsstipendiat.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA