Anders Backlund

Anders Backlund

Postdoktor

08-608 41 54 086084154

Institutionen för samhällsvetenskaper

Jag är doktor i statsvetenskap och jobbar som forskare inom projektet Social exclusion, polarization and security in the Nordic welfare state Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (SEPOS, NordForsk, 2021-2023). Min forskning i detta projekt fokuserar på "demokratins försvarsmekanismer", eller mer konkret hur de Nordiska staterna bemöter högerextremism.

Jag försvarade min doktorsavhandling vid Södertörns högskola i december 2020. Avhandlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. handlar om hur etablerade politiska partier bemöter högerradikala partier i temer av koalitionsbildning och sakpolitisk anpassning, med ett särskilt fokus på Sverige.

Mina forskningsintressen är bland annat partipolitik, regeringsbildning, militant demokrati, djurpolitik, och forskningsmetod. Min forskning har publicerats i tidskrifter såsom Party Politics, Government and Opposition, och Representation.

Jag är medredaktör och skribent på den statsvetenskapliga bloggen Om makt och politik. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från augusti 2016 till juni 2017 gjorde jag ett avbrott i forskarutbildningen för att arbeta i Riksdagsförvaltningen som så kallad riksdagsstipendiat.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.