Anders Bartonek

Anders Bartonek

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

08-608 49 35 086084935

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Anders Bartonek disputerade januari 2011 vid Södertörns högskola med en avhandling om Theodor W. Adornos negativa dialektik och begrepp om det icke-identiska: Philosophie im Konjunktiv. Nichtidentität als Ort der Möglichkeit des Utopischen in der negativen Dialektik Theodor W. Adornos (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2011) och är nu verksam som lektor på filosofiämnet vid Södertörns högskola.

Bartonek ingår sedan 2014 i forskningsprojektet Hegeliansk marxism (ÖSS) och undervisar för närvarande på filosofiämnet och lärarutbildningen.

Bartoneks forskningsintressen omfattar Frankfurtskolans Kritiska teori (framförallt Adornos tänkande, men även Marcuses, Horkheimers och Habermas), Tysk idealism (Hegel och Schelling), teorier om dialektik och kritik, Marx och marxism, Agambens politiska teori liksom politisk ekonomi och teorier om arbete. Bartonek arbetar dessutom på en översättning av Hegels Rättsfilosofi (med Sven-Olov Wallenstein).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.