Anders Green

Anders Green

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Undervisar och forskar inom medieteknik med inriktning på kommunikationsdesign och användarupplevelse för intelligent teknik.

08-608 51 44 086085144

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

072 213 23 39 0722132339

MD351

Anders Green, fil dr, är lektor i medieteknik sedan 2012.

Forskningsintressen

Bedriver forskning inom områden där frågeställningar som är relaterade till människa-datorinteraktion, kommunikation samt webbutveckling för mobila tjänster står i fokus. Datorbearbetning av naturligt språk är ett annat fokus däribland generering av olika typer text av innehåll både för webbtjänster och spelvärldar.

Tidigare forskning har inbegripit studier av modeller för design och utveckling av gränssnitt för autonoma robotar med särskilt fokus på dialoghantering och kommunikation i samband med spatial interaktion.

Nyckelord: HCI, HRI, Human-Computer interaction, Human-Robot Interaction, Human-Robot Communication, Webb design, Open data, Spatial communication, AI, Natural Language User Interfaces, Text Generation

Undervisning

Undervisar på C-nivå i medieteknik med inriktning på C-uppsatser, Mobila tjänster, Gränssnittsdesign och Människa-datorinteraktion samt Webbprogrammering.

Projektdeltagande

2013 - 2014 Forskare i Datajournalistik vid Södertörns högskola, finansiär Vinnova

2015-2016 Projektledare för det interna projektet Studenter som en resurs i Forskning

Doktorsavhandling

Designing and Evaluating Human-Robot Communication – Informing Design through Analysis of User Interaction, KTH Royal institute of Technology, PhD Thesis, Defended in February 2009. (Permanent link: http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:158201 Länk till annan webbplats.)

Publikationer i urval

Green, A., Hüttenrauch, H., Norman, M., Oestreicher, L., & Severinson Eklundh, K. (2000). User-Centered Design for Intelligent Service Robots. In Proceedings of 9th IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive Communication. Osaka, Japan.

Green, A., Hüttenrauch, H., & Severinson Eklundh, K. (2004). Applying the Wizard-of-Oz framework to Cooperative Service Discovery and Configuration. In 13th IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive Communication RO-MAN 2004 (p. -580).

Hüttenrach, H., Green, A., Norman, M., Oestreicher, L., & Eklundh Severinson, K. (2004). Involving Users in the Design of a Mobile Office Robot. Systems, Man and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, 34(2), 113–124.

Hüttenrauch, H., Severinson Eklundh, K., Green, A., & Topp, E. A. (2006). Investigating spatial relationships in human-robot interaction. IEEE. doi:10.1109/IROS.2006.282535

Severinson Eklundh, K., Green, A., & Hüttenrauch, H. (2003). Social and collaborative aspects of interaction with a service robot. Robotics and Autonomous Systems, 42(3--4 PG - 223), 234.

Länk till min twitter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.