Ann Mutvei Berrez

Ann Mutvei Berrez

Lektor

Lektor i cellbiologi och forskar inom naturvetenskaplig och teknik-didaktik, med i EU-projekt om ungdomars samhällsengagemang, undervisning om systemtänkande och digitala verktyg.

08-608 47 58 086084758

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD366

Jag har varit universitetslektor i molekylär cellbiologi på SH sedan 1999. Jag tog doktorsexamen i biokemi vid Stockholms universitet 1988 och tillbringade tre år som postdoktor vid EMBL (European Molecular Biology Laboratory) i Tyskland. Efter min postdoktorperiod startade jag en egen forskargrupp med forskning om karakterisering av membranproteiner i cellkärnans membran hos jästorganismen.

Idag fokuserar min forskning på att undersöka studenters lärande i olika naturvetenskapliga undervisningssituationer med målet att förbättra undervisningen som leder till ökat lärande. Jag har varit med och utvecklat en metod för att underlätta utvärderingen av kvaliteten på undervisningen och inlärningsprocessen hos studenter. Genom att använda metoden för studenternas reflektioner har vi sett att strukturerade reflektioner bidrar till att göra lärandet synligt hos vuxna.
En central del i den naturvetenskapliga undervisningen är utvecklingen av förmågan att observera i naturen, vid laborationer och i andra praktiska moment för att upptäcka mönster och detaljer. Vi har upptäckt att det finns stora individuella skillnader hur människor observerar i samma situation och vi har därför utvecklat metoder för att träna observation hos studenter och undersökt kopplingen till naturvetenskaplig förståelse.
Jag har också utvecklat och undersökt hos lärarstudenter hur kemiundervisning kan skapa självständiga och kreativa studenter i sitt eget lärande. Undervisning som skapar nyfikenhet och som vidgar perspektiv tillsammans med andra, fördjupar förståelsen för kemi och skapar kreativa framtida lärare.

Projekt
Under de senaste åren har jag varit inblandad i olika internationella forskningsprojekt.
Två projekt ingår i Erasmus+ strategiska partnerskap skola. Det första projektet syftar till att motivera och förbättra gymnasieelevernas lärande inom naturvetenskapliga ämnen och matematik "Do Well Science" http://www.dowellscience.eu/project/index.php Länk till annan webbplats.. För att uppnå dessa mål skapade lärare från skolor och universitet i Grekland, Italien, Bulgarien och Sverige en app med övningar inom naturvetenskap och matematik. Genom appen får lärare ett digitalt verktyg som ökar elevernas förmåga att lösa problem, kritiskt tänkande, aktiv forskning och nyfikenhet på vetenskapliga problem.
Jag är kordinator för det andra projektet som handlar om professionell utveckling av lärares användning av digitala verktyg för undervisning i naturvetenskap och matematik "Fiction" (Functional ICT Instruction On the Net), https://fiction.pixel-online.org/index.php Länk till annan webbplats.. Detta projekt är ett samarbete mellan forskare på avdelningarna för naturvetenskaplig didaktik och medieteknik och med lärare vid Ronnaskolan i Södertälje samt partners i skolor och universitet i Italien och Irland.

Jag är också koordinator för ett annat treårigt projekt som nyligen startades, finansierat av Erasmus+ strategiskt partnerskap för högre utbildning och som handlar om systemtänkande för hållbar utveckling ”CoSy thinking” https://cosy.pixel-online.org/news.php Länk till annan webbplats. i samarbete med kolleger från medieteknik och miljö- och utvecklingsstudier på NMT. Projektet syftar till att utveckla tvärvetenskaplig undervisning för studenter om komplexa system och systemtänkande inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik med fokus på hållbar utveckling eftersom det utvecklar en helhetsförståelse för komplexa problem. Projektet genomförs i samarbete med partners från Grekland (Ionian University), Italien (University of Perugia), Irland (Limerick Institute of Technology) och Litauen (Kaunas University of Technology).

Jag är deltar också i ett treårigt EU-forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020: ”YouCount” - "Empowering youth and cocreating social innovations and policy making through youthfocuse citizen social science" som startade i februari 2021. Projektet handlar om att utveckla metoder för att öka ungdomars delaktighet i samhället. Nio länder deltar i det treåriga EU-projektet, som samordnas av OsloMet - Metropolitan University of Oslo. VA (Vetenskap & Allmänhet), Södertörns högskola och Botkyrka Ungdomsfullmäktige ansvarar för den svenska delen av projektet.

Förutom de europeiska projekten har jag varit inblandad i två forskningsprojekt finansierade av lärarutbildning. Ett projekt handlar om hur estetiska lärprocesser kan förbättra studenters förståelse för naturvetenskapliga ämnen. Det andra projektet handlar om lärarnas användning av digitala verktyg för undervisning i naturvetenskap, matematik och teknik.

Projekten bidrar till att stärka forskning inom naturvetenskapernas didaktik på Södertörn högskola och skapar internationella nätverk som Södertörns högskola deltar i. Samarbetet med svenska skolor och kommuner bidrar också till ökad samverkan för Södertörn högskola.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA