Ann-Sofie Lönngren

Ann-Sofie Lönngren

Professor

Ämnessamordnare

Jag arbetar som lektor i litteraturvetenskap sedan 2018. I min forskning anlägger jag queera perspektiv på djur-människa-relationen i nordeuropeisk litteratur efter 1880.

08-608 50 15 086085015

Institutionen för kultur och lärande

PA204B

Jag är professor i litteraturvetenskap och har arbetat som lektor på Södertörns högskola sedan 2018. Mellan 2005–2018 har jag undervisat och handlett på alla nivåer i litteraturvetenskap, retorik, genusvetenskap och svensklärarutbildning. Jag är medlem i "The humanimal research group" vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala Universitet sedan 2010, och 2014 blev jag affilierad med ”New Zealand center for human-animal studies”. I litteraturvetenskap vid Södertörns högskola har jag varit med och grundat forskargruppen "Ratatǫskr Research Group for Literary Animal Studies".

Mina forskningsintressen innefattar nordeuropeisk litteratur efter 1880, djur/människa-relationen, tvärvetenskap, queerteori, utbildning och intersektionalitet. Flera av dessa perspektiv används i min senaste bok Following the Animal. Power, Agency, and Human-Animal Transformations in Modern, Northern-European Literature (Cambridge Scholars Publishing, 2015).

Jag har till stor del inriktat min forskning på August Strindberg, men jag har även skrivit om många andra nordeuropeiska författare, däribland danska Karen Blixen, Charlotte Weitze och Charlotte Inuk; finlands-estniska Aino Kallas; finlandssvenska Monica Fagerholm; isländske författaren Sjón och svenska författarna Selma Lagerlöf, P.O. Enqvist, Birgitta Trotzig och John Ajvide Lindqvist.

Efter doktorsexamen har min forskning finansierats av Historisk-filosofiska fakulteten och Hugo Valentin center vid Uppsala universitet; Pufendorfinstitutet vid Lunds Universitet; Vetenskapsrådet; Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond; Kungliga humanistiska vetenskapssamfundet och Södermalms arbetareinstitut.

Förutom två monografier har jag även publicerat ett flertal artiklar, essäer och recensioner, på svenska och engelska, i forskningstidskrifter som NORA: Nordic journal for feminist and gender research; Contagion: Journal of Culture, Mimesis, and Violence; Literature and medicine; och lambda nordica: nordic journal of lgbtq-studies. Dessutom har jag varit redaktör för flera peer-reviewgranskade antologier och tidskriftsnummer, på både svenska och engelska. 2011-2018 var jag recensionsredaktör för tidskriften lambda nordica.

Nyligen publicerade peer-reviewgranskade texter inkluderar:

2020: “Now You See It, Now You Don’t: Queer Reading Strategies, Swedish Literature, and Historical (In)visibility”,med Jenny Björklund, Scandinavian studies 92 (2), 196–228 (https://doi.org/10.5406/scanstud.92.2.0196 Länk till annan webbplats.)

2018: “Following the Animal. Place, Space, and Literature,” Animal Places. Lively Cartographies of Human-Animal Relations, red. Bull, J., Holmberg, T., Åsberg, C. (London: Routledge), 231–247

2016: “Oppression and Liberation. Traditional Nordic Literary Themes of Female Human-Animal Transformations in Monika Fagerholm’s Early Work,” Novel Districts. Critical Readings of the Works of Monika Fagerholm, red. Kristiina Malmio and Mia Österberg (Helsinki: Finnish literature society, SKS, Studia Fennica Litteraria 9), 119–132

2015: Following the Animal. Power, Agency, and Human-Animal Transformations in Modern, Northern European Literature (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015), 213 p.

2015: “Trolls – Folklore, Literature and ‘Othering’ in the Nordic Countries,” Rethinking National Literatures and the Literary Canon in Scandinavia, red. Ann-Sofie Lönngren, Dag Heede, Anne Heith and Heidi Grönstrand (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing), 205–230

2015: “The Pre-modern Strindberg. Sex, Gender, Sexuality,” TijdSchrift voor Skandinavistiek 1, 7–18

2015: “Autism and the Question of the Human,” Literature and Medicine, med Jenny Bergenmar och Hanna Bertilsdotter Rosqvist, 1, 202–221

2014: “Swelling, Leaking, Merging – a material feminist reading of Strindberg’s A Madman’s Manifesto,” NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research 1, 4–19

Nyfiken?

Om du vill ha mer information så ladda gärna ned den kombinerade CV:n och Publikationslistan på www.academia.edu Länk till annan webbplats.. Där får du också tillgång till merparten av mina publikationer.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA