Ann Werner

Docent

Lektor

08-608 45 66 086084566

Institutionen för kultur och lärande

PC224

Jag är lärare och forskare i genusvetenskap på Södertörns högskola sedan 2009. Under den period jag arbetat på Södertörn har jag bland annat forskat om Nordisk populärmusik online i ett STINT-finansierat projekt och i projektet "A qualitative study of music cultures among young people in Moscow and Stockholm" finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Jag undervisar även i genusvetenskap och inom lärarutbildning.

Innan jag kom till Södertörns högskola disputerade jag på en avhandling om tonårstjejer, deras musikkultur och genusskapande vid Linköpings universitet i juni 2009. Min forskning har ofta handlat om medierad musik och sker inom ramen för feministiska kulturstudier med medie- och genusteori som utgångspunkt. Både i min avhandling och i andra projekt/artiklar undersöker jag kulturella representationer och människors användningar, upplevelser och produktion av dessa. Tidigare har jag också undervisat och forskat vid Linköpings universitet, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet. Jag forskar för närvarande om musik, feminism och politik i sociala medier.

Aktuella vetenskapliga publikationer:

Werner, Ann (2019 forthcoming): "What does genuder have to do with music, anyway? Mapping the relationship between music and gender", Per Musi, 2019:1.

Johansson, Sofia, Ann Werner, Patrik Åker & Greg Goldenzwaig (2018): Streaming music: Practices, media, cultures, London: Routledge.

Werner, Ann (2017): "Titiyo: Race, gender and genre in Swedish popular music", In: Alf Björnberg & Thomas Bossius (eds.): Made in Sweden: Studies in popular music,
New York: Routledge, sid. 189-199.

Länk till min webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA