Ann Werner

Ann Werner

Docent

Lektor

Jag är docent i genusvetenskap och forskar vid ämnet om möten mellan genus, musik, teater och medier.

08-608 45 66 086084566

Institutionen för kultur och lärande

PC224

Jag började arbeta på Södertörns högskola som lektor i genusvetenskap 2009. Sedan dess har jag forskat bland annat om genus och makt i populärmusik, på strömmningstjänster, och om feministiska interventioner i musikbranschen. Min forskning tar sina utgångspunkter i feministiska teoretiska perspektiv, medieforskning och musikforskning. Jag har arbetat i forskningsprojekt finansierade av bland andra Riksbanken, Svenska Institutet och STINT.

Innan jag kom till Södertörns högskola disputerade jag på en avhandling om tonårstjejer, deras musikkultur, mediebruk och genusskapande vid Linköpings universitet. Min forskning fokuserar på skärningspunkter mellan genus, musik och digitala medier. Det har lett till undersökningar av algoritimisk kultur och dess konsekvenser för framställningar av genus, etnicitet/ras men också till studier av hur nation och genus kommer till uttryck i kulturinstutitioner som musikkonservatorier. Mina pågående forskningsprojekt 'Conservatory cultures' och 'Tystnadskulturens logiker' fokuserar nation och genusskapande inom europeisk utbildning i klassisk musik, samt tystnadskultur och sexuella trakasserier i svensk scenkonst.

Min kommande bok (september 2022):

Feminism and Gender Politics in Mediated Popular Music (Bloomsbury 2022) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Min senaste artikel på engelska:

Resistance in Maxida Märak’s album Utopi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA