Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Ann Werner

Docent

Lektor

Jag forskar främst om medier, musik och genus. Jag undervisar i genusvetenskap, på lärarutbildningen och är studierektor för forskarutbildningen i genusvetenskap.

08-608 45 66 086084566

Institutionen för kultur och lärande

PC224

Jag är lärare och forskare i genusvetenskap på Södertörns högskola sedan 2009. Under den period jag arbetat på Södertörn har jag bland annat forskat om Nordisk populärmusik online i ett STINT-finansierat projekt och i projektet "A qualitative study of music cultures among young people in Moscow and Stockholm" finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Just nu forskar jag om #MeToo inom musikbranschen. Jag undervisar även i genusvetenskap och inom lärarutbildning, samt är studierektor för forskarutbildningen i genusvetenskap.

Innan jag kom till Södertörns högskola disputerade jag på en avhandling om tonårstjejer, deras musikkultur och genusskapande. Min forskning har ofta handlat om genus och medierad musik. Jag undersöker ofta kulturella representationer: människors användningar, upplevelser och produktion av dessa, samt de medieteknologiska villkoren för dem. Tidigare har jag också undervisat och forskat vid Linköpings universitet, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet. Jag forskar för närvarande om musik, feminism och politik i sociala medier.

Min senaste artiklel: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15405702.2020.1715980länk till annan webbplats

Länk till min webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA