Anna Bark Persson

Doktorand

Doktorand i genusvetenskap inom projektet Reimagining Norden in an Evolving World (ReNEW).

08-608 40 76 086084076

Institutionen för kultur och lärande

Jag är doktorand i genusvetenskap inom projektet Re-imagining Norden in an Evolving World (ReNew) här vid Södertörn. Jag tog min kandidat och master i genusvetenskap vid Uppsala universitet och har också läst engelska och litteraturvetenskap. Mina forskningsintressen rör sig främst kring litteratur- och mediestudier, och jag är framförallt intresserad av frågor som rör könade narrativ och genrekonventioner, maskulinitet, queer representation, cyborgteori och posthumanism. I min masteruppsats undersökte jag representationen av kvinnlig maskulinitet i två science fiction-trilogier med fokus på hur rigida genrekonventioner och -narrativ kan möjliggöra, snarare än förhindra, representationen av queer subjektivitet.

Mitt avhandlingsprojekt har den preliminära titeln "The Construction of the North and the Northman in Contemporary Fantasy Literature" och handlar om att undersöka hur den nordiska mannen representeras som en figur i samtida fantasylitteratur med fokus på maskulinitet, vithet, andrafiering och inkludering, och hur geografisk plats får symboliskt värde i litterära texter.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA