Anna Bark Persson

Anna Bark Persson

Doktorand

Som del av forskningsprojektet ReNEW (Reimagining Norden in an evolving world), studerar jag Norden, vikingar och maskulinitet i samtida angloamerikansk fantasylitteratur.

08-608 40 76 086084076

Institutionen för kultur och lärande

PC223

Jag är doktorand i genusvetenskap inom projektet Re-imagining Norden in an Evolving World (ReNew) vid Södertörns högskola. I mitt avhandlingsarbete undersöker jag representationer av vikingar, Norden och nordisk maskulinitet i samtida anglosaxisk fantasylitteratur. Min läsning är grundad i en queerteoretisk ansats, och fokuserar på att dels förstå sexualitet och heteronormativitet som en central konstituerande del av vikingamotiv dels på att queera förståelsen av vikingen och nutida förståelser av "forntida" nordiska maskulinitet i en vidare bemärkelse som självklart kopplat till heterosexualitet och hyper- eller normativ maskulinitet.

Jag tog min kandidat och master i genusvetenskap vid Uppsala universitet och har också läst engelska och litteraturvetenskap. Mina forskningsintressen rör sig främst kring litteratur- och mediestudier, och jag är framförallt intresserad av frågor som rör könade narrativ och genrekonventioner, maskulinitet, queer representation, cyborgteori och posthumanism.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA