Anna Günther-Hanssen

Anna Günther-Hanssen

Fil dr

Lektor

Mina forskningsintressen berör frågor om genus, naturvetenskap, estetiska lärprocesser och kroppslighet i förskolan. Jag undervisar på förskollärarprogrammen.

08-608 53 27 086085327

Institutionen för kultur och lärande

MC623

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA