Anna Mcwilliams

Fil dr

08-608 43 75 086084375

Institutionen för historia och samtidsstudier

F824

Anna McWilliams is a researcher in archaeology. She has worked extensively in the UK, Egypt, Italy and Cyprus as well as in Sweden in both research and contract archaeology. She has a BA (hons) in History and Archaeology from Birkbeck College, London and a M.Sc. in Forensic Archaeology from Bournemouth University. She has also worked as a Heritage Consultant since 2006. McWilliams specialises in contemporary and twentieth-century archaeology with a particular focus on the archaeology of conflict. In her doctoral thesis she investigated the physical remains of the former Iron Curtain.

She is a member of the Standing Committee for the Contemporary and Historical Archaeology in Theory Group (CHAT).

Her current research project, funded by the Foundation for Baltic and East European Studies, focuses on material remains of World War II in and around the Baltic Sea. She is also part of a collaborative project with Blekinge Museum and SFI Stockholm Stad that works towards finding ways of using the cultural environment as a tool for integration and language learning for immigrants.


2018 (i prep) En egendomlig kollision. I Mirja Arnshav och Andreas Linderoth Sjöhistoriska museet årsbok 2018.
2017 (i prep) Aegir. I Kerstin Cassel och Hans Bohlin Stora Karlsö. Huddinge: Södertörns Archaeological Studies.
2017 (i prep) The materiality of a metaphor – the Cold War and the Berlin Wall. I Randall McGuire och Laura McAtackney (red) A World of Walls: Why are we Building New Barriers to Divide Us? SAR Publications
2017 Archaeological report of the wreck of Arado 196-3 Huddinge: Södertörns Archaeological Studies.
2015 Arnshav, M och McWilliams, A. Stalins ubåtar: en arkeologisk undersökning av vraken efter S7 och SC-305. Huddinge: Södertörns Högskola.
2014 McWilliams, A. och Arnshav, M. Ubåt mot ubåt i A. Linderoth (red.) Det dolda hotet. Karlskrona: Marinmuseum
2014 McWilliams, A. 2014. Borders in Ruin i Olsen, B. and Pétursdóttir, Þ (eds). Ruin Memories, Routledge.
2013 McWilliams, A. An Archaeology of the Iron Curtain: Material and Metaphor. Doktorsavhandling vid Södertörns högskola/Stockholms Universitet.
2012 McWilliams, A. The Heritage of a Metaphor. Archaeological investigations of the Iron Curtain i May, S., Orange, H. och Penrose, S. (red) The Good, the Bad and the Unbuilt: Handling the Heritage of the Recent Past. Archaeopress: Oxford.
2012 McWilliams, A. Östersjön som järnridå i Linderoth, A. (red) Kriget som aldrig kom. Karlskrona: Marinmuseum.
2011 McWilliams, A. All quiet on the Eastern Front i Mullen. D. (red) The archaeology of Borderlands. London: Oxbow.
2010 McWilliams, A. A material journey of the Cold War. Bokrecension i European Journal of Archaeology. Volume 13, Number 2, pp. 263-265.
2009. Nilsson, A. Contemporary and Historical Archaeology in the making. Bokrecension i European Journal of Archaeology 11 (2/3).
2009 Bailey, G., Newland, C., Nilsson, A. och Schofield, J. Transit, Transition: Excavating J641 VUJ i Cambridge Archaeological Journal, Volume 19 Issue 01.
2008 Nilsson, A. Att gräva eller att inte gräva – det är frågan, Om arkeologi och havererade flygplan i Burström, M. (red) Samtidsarkeologi – varför gräva i det nära förflutna? Stockholm: Södertörn Archaeological Studies.
2007 Nilsson, A. Memorialisation. Contribution to Penrose, S. Images of Change: an archaeology of England’s contemporary landscape. Swindon: English Heritage.
2007 Bailey, G. Newland, C. Nilsson, A. och Schofield, J. Sic Transit Gloria Mundi British Archaeology, Jan/ Feb 2007

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA