Anna Nyquist

Anna Nyquist

Adjunkt

Adjunkt och doktorand i företagsekonomi med inriktning grön marknadsföring

08-608 48 75 086084875

Institutionen för samhällsvetenskaper

076 024 87 15 0760248715

ME517

Forskarstuderande Anna Nyquists forskning har fokus på hållbarhet och miljömarknadsföring på industriella marknader. Titeln på hennes doktorsavhandling är "Trust Strategies in Green marketing: Building trust in an industrial market context". I avhandlingen har hon identifierat de gröna marknadsföringsstrategier som använts inom den svenska textilserviceindustrin sedan 1990-talet. Som anas av titeln handlar avhandlingen om hur industriella företag bygger tillit via grön marknadsföring.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA