Anton Poikolainen Rosén

Anton Poikolainen Rosén

Doktorand

Studerar hållbar Människa-Dator-Interaktion. Urbana tillsammansodlingar. Mer än människo-centrerad design. poiros.com

08-608 52 99 086085299

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD369

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA