Apostolis Papakostas

Apostolis Papakostas

Professor

Jag är professor i sociologi och forskningsledare för forskningscentret REINVENT

08-608 42 63 086084263

Institutionen för samhällsvetenskaper

0046703825566 0046703825566

ME229F

Apostolis Papakostas är professor vid Institutionen för samhällsvetenskaper. Han disputerade vid Stockholms universitet där han också blev docent. Sedan 2000 är han anställd vid Södertörns högskola. Han har en lång erfarenhet av att forska, initiera, tematisera och leda forskning i mångvetenskapliga miljöer. Han arbetade som forskare vid det mångvetenskapliga Stockholms centrum for forskning om offentlig sektor (Score) vid Stockholms universitet sedan centrets grundande 1995 och fram till 2005. År 2005 blev han forskningsledare vid det nyetablerade centret för forskning om Östersjö- och Östeuropa med uppgift att initiera samordna, synliggöra och tematisera Södertörns högskolas forskning inom detta område. Detta resulterade i det mångvetenskapliga forskningstemat Samhälle och det politiska som samordnar samhällsvetenskaplig forskning om social förändring och europeisering i det postsovjetiska rummet.

Han hade också en central roll i utvecklingen och konsolideringen av vetenskapsområdet Politik, ekonomi och samhällets organisering som av Högskoleverket godkändes som ett av de fyra vetenskapsområden som Södertörns högskola kan bedriva forskarutbildning inom. Han har lett flera forskningsprojekt, bland annat forskningsprojektet Fungerande grannskap i segregerade städer. Ett forskningsprogram om stadsliv, demokrati och välfärd runt Östersjön. Han leder projektet De sociala mekanismerna bakom det medlemslösa civilsamhällets organisationer i Polen, Ryssland och Sverige. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Från hösten 2016 är han ledare för en av Södertörns högskolas största forskningssatsningar, forskningsprojektet "Att återskapa förorten i framgenterade landskap". Projektet som har en budget på över 32 miljoner kronor ska pågå i tre år. Projektets fokus är på implementeringen av stadsplaner i södra Stockholm, där fyra nya stadskärnor utvecklas och inflyttningen är hög. Det här är miljonprogrammets områden med människor från många olika länder, hög andel arbetarklass, låg andel högutbildade och där människor´reser lång väg till jobben. Här finns stora behov av nybyggnation och
renovering av gamla bostadsområden. Från 2017 är han även forskningsledare för det nyetablerade Reinvet: Södertörns cetrum för forsking om samhällsutveckling i suburbana landskap vid institutionen för samhällsvetenskaperna (www.sh.se/reinvent).

Apostolis Papakostas samordnar Vetenskapsrådets forskningsprogram om det civila samhället.

Han har skrivit om social förändring och förnyelsens förutsättningar, om statens och civilsamhällets utveckling samt det offentliga livets civilisering. Han har en gedigen erfarenhet av att organisera nationella och internationella workshops och konferenser och har omfattade nätverk inom det internationella samfundet. Genom dessa nätverk har ett flertal av de samtida stora akademiska tänkarna knutits till Södertörns högskola och hållit publika föreläsningar som givits ut i bokform i serien Södertörn lectures som han är redaktör för.

Han har haft flera sakkunniguppdrag både inom och utanför högskolan och är en frekvent deltagare i offentliga aktiviteter som föreläsare, diskussant, skribent och expertkommentator i massmedia inom sitt akademiska område. Han har lett sju doktorander till disputation.

Hans senaste bok med titeln Civilizing the public sphere (Palgrave McMillan, 2012, ugiven också på ryska och svenska) analyserar organisationslivets betydelse för uppkomsten av en känsla av tillit i det offentliga rummet och samhällsinstitutionerna. En ny omarbetad och utvidgad utgåva av boken Organisationer, samhälle och globalisering: tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättningar (publicerad för första gången 2002, samförfattat med Göran Ahrne) publicerades 2014.

Apostolis Papakostas är medlem av Institutionsnämnden för Institutionen för samhällsvetenskaper samt medlem av högskolas Akademiråd.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA