Apostolis Papakostas

Apostolis Papakostas

Professor

Jag är professor i sociologi och forskningsledare för Reinvent: centrum för studier om den dynamiska staden, www.sh.se/reinvent

08-608 42 63 086084263

Institutionen för samhällsvetenskaper

070 382 55 66 0703825566

ME229F

 

Apostolis Papakostas är professor i sociologi vid Institutionen för samhällsvetenskaper. Han disputerade vid Stockholms universitet där han också blev docent. Sedan 2000 är han anställd vid Södertörns högskola. Han har en lång erfarenhet av att forska, initiera, tematisera och leda forskning i mångvetenskapliga miljöer och under de senaste åren samverkansprojekt om stadens utveckling.

Han arbetade som forskare vid det mångvetenskapliga Stockholms centrum for forskning om offentlig sektor (Score) vid Stockholms universitet sedan centrets grundande 1995 och fram till 2005. År 2005 blev han forskningsledare vid det nyetablerade centret för forskning om Östersjö- och Östeuropa med uppgift att initiera samordna, synliggöra och tematisera Södertörns högskolas forskning inom detta område. Detta resulterade i det mångvetenskapliga forskningstemat Samhälle och det politiska som samordnar samhällsvetenskaplig forskning om social förändring och europeisering i det postsovjetiska rummet.

Han hade också en central roll i utvecklingen och konsolideringen av vetenskapsområdet Politik, ekonomi och samhällets organisering som av Högskoleverket godkändes som ett av de fyra vetenskapsområden som Södertörns högskola kan bedriva forskarutbildning inom. Han har lett flera forskningsprojekt, bland annat forskningsprojektet Fungerande grannskap i segregerade städer. Ett forskningsprogram om stadsliv, demokrati och välfärd runt Östersjön och projektet De sociala mekanismerna bakom det medlemslösa civilsamhällets organisationer i Polen, Ryssland och Sverige.

Mellan 2016 och 2020 var han ledare för en av Södertörns högskolas största forskningssatsningar, forskningsprojektet "Att återskapa förorten i fragmenterade landskap". Projektets fokus var på implementeringen av stadsplaner i södra Stockholm, där fyra nya stadskärnor utvecklas och inflyttningen är hög. Det här är miljonprogrammets områden med människor från många olika länder, hög andel arbetarklass, låg andel högutbildade och där människor reser lång väg till jobben. Sedan 2017 är han även forskningsledare för det nyetablerade Reinvent: centrum för studier om den dynamiska staden vid institutionen för samhällsvetenskaperna (www.sh.se/reinvent).

Apostolis Papakostas samordnar Vetenskapsrådets forskningsprogram om det civila samhället. Han har skrivit om social förändring och förnyelsens förutsättningar, om statens och civilsamhällets utveckling samt det offentliga livets civilisering. Han har en gedigen erfarenhet av att organisera nationella och internationella workshops och konferenser och har omfattade nätverk inom det internationella samfundet. Genom dessa nätverk har ett flertal av de samtida stora akademiska tänkarna knutits till Södertörns högskola och hållit publika föreläsningar som givits ut i bokform i serien Södertörn lectures som han är redaktör för.

Han har haft flera sakkunniguppdrag både inom och utanför högskolan och är en frekvent deltagare i offentliga aktiviteter som föreläsare, diskussant, skribent och expertkommentator i massmedia inom sitt akademiska område. Han har lett åtta doktorander till disputation.

Hans senaste bok är Att göra stad i Stockholms urbana periferi (Stockholmia, 2021, med Main Gawell). Tidigare böcker är Civilizing the Public Sphere. Distrust, rust, and Corruption (Palgrave McMillan, 2012, utgiven också på ryska och svenska) som analyserar organisationslivets betydelse för uppkomsten av en känsla av tillit i det offentliga rummet och samhällsinstitutionerna. En ny omarbetad och utvidgad utgåva av boken Organisationer, samhälle och globalisering: tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättningar (publicerad för första gången 2002, samförfattad med Göran Ahrne) publicerades 2014.

 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA