Bengt Jacobsson

Bengt Jacobsson

Professor

Jag forskar om styrning, reformer och förändring i den offentliga sektorns organisationer.

08-608 45 58 086084558

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME342

Bengt Jacobsson är professor i företagsekonomi vid Södertörns
högskola, och verksam vid Förvaltningsakademin. Han har forskat om reformer,
styrning och förändring i offentliga organisationer och om europeiseringens
konsekvenser för förvaltning och politik.

Han leder för närvarande ett forskningsprogram om "Granskningssamhället" (finansierat av Riksbankens jubileumsfond), men också andra projekt om styrning inom staten, kulturpolitikens förändring, skolans förändrade styrning och om försöken att skapa moderna myndigheter.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA