Besrat Tesfaye

Besrat Tesfaye

Docent

Lektor

08-608 41 32 086084132

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME421

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA
The Patent Systems and the SMEs in the Baltic Sea Region.

In the Services of the of the SMEs?