Bi Dahlborg

Bi Dahlborg

Adjunkt

Adjunkt i estetiska lärprocesser, inriktning teater/drama. Arbetar främst med grupputveckling, ledarskap, konflikthantering, kommunikation vilket inkluderar självreflektion.

08-608 51 14 086085114

Lärarutbildningen

073 935 44 90 0739354490

MD171

Jag heter Bi Dahlborg Reichel och har arbetat på Södertörns högskola sedan 2008, först som timanställd och sedan juli 2011 har jag en fast anställning som adjunkt i estetiska lärprocesser, drama och teater. Största delen av mitt liv har jag arbetat som skådespelerska. Jag började på Riksteatern 1978 och fortsatte på olika teatrar fram till 1993. Förutom Riksteatern arbetade jag på Fokteatern i Gävle, Länsteatern i Örebro, Östgötateatern och på Strindbergsteatern i Stockholm. Därefter startade jag ett eget produktionsbolag från vilket jag satte upp egna föreställningar. Jag är även varit fältartist och det öppnade möjligheter att gå försvarets olika ledarskapsutbildningar. Detta möjliggjorde för mig att utbilda mig till UGL handledare (Utbildning i Grupp och Ledarskap). Det här blev en vändpunkt i livet när jag insåg att grupprocesser kunde påverkas.

På Södertörns högskola arbetar jag till stor del med interkullturellt ledarskap, konflikthantering, grupputveckling och kommunikation. Inom alla dessa områden är kroppen och dess rörelser, våra känslor som förmedlas genom våra kroppar och våra röster mycket betydelsefulla. Detta har stora likheter med skådespelarträning, att medvetandegöra vad vi förmedlar och vilka valmöjligheter vi har i vår kommunikation. När tryggheten infunnit sig är det ofta väldigt roligt att arbeta med drama och att skratta tillsammans påverkar möjligheten att bygga vänskapliga relationer. För mig är drama ett fantastiskt sätt att utveckla grupper och få mer självkännedom, vilket är så väsentligt för att bli en god pedagog. Jag har även vidareutbildar jag mig i Handledning för psykosocialt arbete på Ersta Sköndals högskola, en utbildning som använder sig av drama och reflekterande team. Bredvid mitt arbete på Södertörn arbetar jag som konsult med grupputveckling och ledarskap.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA