Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Birgitta Almgren

Professor

Professor emeritus/emerita

Språk och politik: Nazitysklands och DDR:s infiltration i Sverige genom soft power. Medverkar mars 2019 vid konferens Scandinavian contacts in medicine and the sciences Düsseldorf

08-608 43 66 086084366

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

0046706674975 0046706674975

MA709

Birgitta Almgren är professor i tyska, verksam vid CBEES, the Centre for Baltic and East European Studies, på Södertörns högskola.

Under ett år har Birgitta Almgren haft tillstånd att forska i Säpos arkiv om Stasi-misstänkta i Sverige. I sin nya bok "Inte bara spioner... Stasi-infiltration i Sverige under kalla kriget" redogör hon för de hemliga förbindelserna mellan Stasi och Sverige och om personerna bakom akterna. I boken kan man läsa fallstudier av det 50-tal människor som förekommer i Säpos arkiv som man misstänkte opererade i Sverige under kalla kriget.

I sin tidigare bok, Inte bara Stasi: relationer Sverige-DDR 1949-1990 analyserade Birgitta Almgren de öppna förbindelserna mellan Sverige och DDR.

I mars 2010 tilldelades Birgitta Almgren ett pris på 100 000 SEK från Svenska Akademien för sin forskning.

Forskningsområden

  • svensk-tyska relationer under 1900-talet
  • kopplingar mellan språk, ideologi och politik
  • litteratur och samhälle; litteraturens funktion
  • semantik och diskurs-historisk lingvistik

Pågående forskning

Svensk-tyska relationer under NS-diktaturen. Historisk-semantiska studier.

Tidigare forskning

Projektledare för "Kontakt och konflikt: Sverige - DDR. Retorik och politik kring Östersjön" Finansiär: Östersjöstiftelsen 2005-2010.

Forskningsprojektet ”Stellan Arvidson och Britta Stenholm: dolda makthavare och informella nätverk i Sverige under kalla kriget. En diskurshistorisk lingvistisk studie”.
Avslutades 2016 med monografin: Dröm och verklighet. Stellan Arvidson - kärleken, dikten och politikenutgiven på Carlsson Bokförlag

CV

Professor i tyska 2003
Docent i tyska vid Södertörns högskola 2001
Lektor vid Södertörns högskola 1998-2003
Fil. dr i tyska vid Uppsala universitet 1997
Fil. lic.i tyska vid Uppsala universitet 1968
Filosofie magister i historia, konsthistoria, svenska, tyska, latin, lingvistik med grekiska språket, pedagogik (IT-pedagogik), genusstudier, mediestudier
Lektor vid Mälardalens högskola, Högskolan i Örebro 1994-1998
Lektor i tyska, svenska, latin i Mariestad, Kristinehamn, Arboga, 1973-1994

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA