Birgitta Almgren

Birgitta Almgren

Professor

Professor emeritus/emerita

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA709

Birgitta Almgren är professor i tyska, verksam vid CBEES, the Centre for Baltic and East European Studies, på Södertörns högskola.

Under ett år har Birgitta Almgren haft tillstånd att forska i Säpos arkiv om Stasi-misstänkta i Sverige. I sin nya bok "Inte bara spioner... Stasi-infiltration i Sverige under kalla kriget" redogör hon för de hemliga förbindelserna mellan Stasi och Sverige och om personerna bakom akterna. I boken kan man läsa fallstudier av det 50-tal människor som förekommer i Säpos arkiv som man misstänkte opererade i Sverige under kalla kriget.

I sin tidigare bok, Inte bara Stasi: relationer Sverige-DDR 1949-1990 analyserade Birgitta Almgren de öppna förbindelserna mellan Sverige och DDR.

I mars 2010 tilldelades Birgitta Almgren ett pris på 100 000 SEK från Svenska Akademien för sin forskning.

Forskningsområden

  • svensk-tyska relationer under 1900-talet
  • kopplingar mellan språk, ideologi och politik
  • litteratur och samhälle; litteraturens funktion
  • semantik och diskurs-historisk lingvistik

Pågående forskning

Svensk-tyska relationer under NS-diktaturen. Historisk-semantiska studier.

Tidigare forskning

Projektledare för "Kontakt och konflikt: Sverige - DDR. Retorik och politik kring Östersjön" Finansiär: Östersjöstiftelsen 2005-2010.

Forskningsprojektet ”Stellan Arvidson och Britta Stenholm: dolda makthavare och informella nätverk i Sverige under kalla kriget. En diskurshistorisk lingvistisk studie”.
Avslutades 2016 med monografin: Dröm och verklighet. Stellan Arvidson - kärleken, dikten och politikenutgiven på Carlsson Bokförlag

CV

Professor i tyska 2003
Docent i tyska vid Södertörns högskola 2001
Lektor vid Södertörns högskola 1998-2003
Fil. dr i tyska vid Uppsala universitet 1997
Fil. lic.i tyska vid Uppsala universitet 1968
Filosofie magister i historia, konsthistoria, svenska, tyska, latin, lingvistik med grekiska språket, pedagogik (IT-pedagogik), genusstudier, mediestudier
Lektor vid Mälardalens högskola, Högskolan i Örebro 1994-1998
Lektor i tyska, svenska, latin i Mariestad, Kristinehamn, Arboga, 1973-1994

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.