Camilla Flodin

Fil dr

Projektforskare

Forskningsprojektet Estetikens århundrade i nytt ljus: estetisk heteronomi från Shaftesbury till Schelling (RJ)

08-608 51 47 086085147

Institutionen för kultur och lärande

073 066 34 22 0730663422

PA204

Min forskning fokuserar Theodor W. Adornos estetiska teori, i synnerhet hans resonemang om förhållandet mellan konst och natur. Jag har varit gästforskare vid Department of Philosophy, Columbia University (2010) och vid Faculty of English, University of Cambridge (2014). Jag har också varit VR-forskare och lärare vid Filosofiska institutionen och Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet (2014–2017). Jag är vikarierande redaktör för Tidskrift för genusvetenskap (TGV). Vid Södertörns högskola är jag verksam som forskare i RJ-projektet Estetikens århundrade i nytt ljus: estetisk heteronomi från Shaftesbury till Schelling (2017–2020).

Monografier
Att uttrycka det undanträngda: Theodor W. Adorno om konst, natur och sanning, diss. Uppsala universitet (Göteborg: Glänta Produktion, 2009)

Artiklar, bokkapitel och recensioner
● ”Art and Animals in Adorno”, i Understanding Adorno, Understanding Modernism, red. Robin Truth Goodman, i serien Understanding Philosophy, Understanding Modernism, red. Paul Ardoin, Stan Gontarski, och Laci Mattison, Bloomsbury, kommande 2019 (refereegranskad)

● ”Rehabilitating Nature: Guided by Art in a Time of Environmental Crisis”, i Collaborating with Nature, red. Dalia Nassar och Cat Moir, kommande

● ”Art and the Possibility of Liberated Nature”, Adorno Studies, temanummer “Adorno and the Anthropocene”, red. Anders S. Johansson och Camilla Flodin, kommande 2019 (refereegranskad)

● ”Adorno and Schelling on the Art–Nature Relation”, British Journal for the History of Philosophy, vol. 26, nr 1, 2018: 176–196, DOI: 10.1080/09608788.2017.1349648 (refereegranskad)

● ”’The eloquence of something that has no language’: Adorno on Hölderlins Late Poetry", Adorno Studies, vol. 1, nr 2, 2018: 1–27 http://adornostudies.org/ojs/index.php/as/article/view/21länk till annan webbplats (refereegranskad)

● ”Contemplation or Manipulation? Aesthetic Perspectives on Nature and Animals from Shaftesbury to Bio-Art” (medförfattare FD Karl Axelsson, Litteraturvetenskap, Södertörns högskola), i International Yearbook for Aesthetics 2017, 29–41, red. Zoltán Somhegyi, http://www.iaaesthetics.org/item/191-volume-19-zoltan-somhegyi-ed-retracing-the-past-historical-continuity-in-aesthetics-from-a-global-perspective länk till annan webbplats(refereegranskad)

● ”In the Eyes of the Other”/”I andras ögon”, efterord till den svenska konstnären Hendrik Zeitlers fotobok The Chosen Ones (Stockholm: Journal, 2016)

● Recension av Geoff Boucher, Adorno Reframed (London & New York: I. B. Tauris, 2013), Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, nr 1, 2014: 146–148

● Recension av Deborah Cook, Adorno on Nature (Durham: Acumen, 2011), Florida Philosophical Review: The Journal of the Florida Philosophical Association, University of Central Florida, nr 1, 2013: 60–63

● ”Naturens röst”/”The Voice of Nature” (essä om den svenska konstnären Annika Thörn Legzdins fotografi), i Annika Thörn Legzdins, Translucence (Malmö: Arena, 2012)

● ”Of Mice and Men: Adorno on Art and the Suffering of Animals”, Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, nr 2, 2011, 139–156 (refereegranskad)

● ”The Wor(l)d of the Animal: Adorno on Art’s Expression of Suffering”, Journal of Aesthetics & Culture, nr 3, 2011, 12 s., DOI: 10.3402/jac.v3i0.7987länk till annan webbplats (refereegranskad)

● ”Naturen som ’alls icke omyndig’ vs. ’Det finns ingen natur längre.’”, i Linköping Electronic Conference Proceedings No 42 (Linköping: LiU E-Press, 2010), 105–113,
http://www.ep.liu.se/ecp/042/009/index.htmllänk till annan webbplats

● ”Koltrastens klagan” (om Adorno, musik och natur), Nutida Musik, nr 4, 2010/11: 26–27

● ”’Jag är en noshörning’: Adorno om konsten och människans djurlikhet”, Hjärnstorm, nr 102–103, 2010: 3–8

● “Art and threatening, threatened nature”, Eurozine (översättning av ”Konsten och den hota(n)de naturen”, Glänta, No 4, 2009), http://www.eurozine.com/articles/2010-03-16-flodin-en.htmllänk till annan webbplats

● ”Konsten och den hota(n)de naturen”, Glänta nr 4, 2009: 86–91

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA