Camilla Flodin

Camilla Flodin

Fil dr

Projektforskare

08-608 51 47 086085147

Institutionen för kultur och lärande

Min forskning har sedan avhandlingen fokuserat Theodor W. Adornos estetiska teori, i synnerhet hans resonemang om förhållandet mellan konst, natur och djur. På senare år har jag också forskat om tidig tysk romantik och idealism, framför allt Hölderlin och Schelling. Jag har varit gästforskare vid Department of Philosophy, Columbia University (2010) och vid Faculty of English, University of Cambridge (2014). Jag har också varit VR-forskare och lärare vid Filosofiska institutionen och Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet (2014–2017). Sedan 2018 är jag redaktör för Tidskrift för genusvetenskap (TGV). Vid Södertörns högskola är jag verksam som forskare i RJ-projektet Estetikens århundrade i nytt ljus: estetisk heteronomi från Shaftesbury till Schelling (2017–2020). Jag är medredaktör för den kommande antologin Beyond Autonomy in Eighteenth-Century British and German Aesthetics (Routledge, 2020). Jag är också med i forskargruppen "Ratatǫskr Research Group for Literary Animal Studies".

Böcker

  • Beyond Autonomy in Eighteenth-Century British and German Aesthetics (kommande, New York: Routledge, 2020), Routledge Studies in Eighteenth-Century Philosophy (medredaktörer: Karl Axelsson och Mattias Pirholt)
  • Att uttrycka det undanträngda: Theodor W. Adorno om konst, natur och sanning, diss. Uppsala universitet (Göteborg: Glänta Produktion, 2009)

Artiklar, bokkapitel och recensioner


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA