Camilla Flodin

Camilla Flodin

Fil dr

Projektforskare

08-608 51 47 086085147

Institutionen för kultur och lärande

PA242

Min forskning har sedan avhandlingen fokuserat Theodor W. Adornos estetiska teori, i synnerhet hans resonemang om förhållandet mellan konst, natur och djur. På senare år har jag också forskat om tidig tysk romantik och idealism, framför allt Hölderlin och Schelling. Jag har varit gästforskare vid Department of Philosophy, Columbia University (2010) och vid Faculty of English, University of Cambridge (2014). Jag har också varit VR-forskare och lärare vid Filosofiska institutionen och Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet (2014–2017). Sedan 2018 är jag redaktör för Tidskrift för genusvetenskap (TGV). Vid Södertörns högskola är jag verksam som forskare i RJ-projektet Estetikens århundrade i nytt ljus: estetisk heteronomi från Shaftesbury till Schelling (2017–2020). Jag är medredaktör för den kommande antologin Beyond Autonomy in Eighteenth-Century British and German Aesthetics (Routledge, 2020). Jag är också med i forskargruppen "Ratatǫskr Research Group for Literary Animal Studies".

Böcker

 • Beyond Autonomy in Eighteenth-Century British and German Aesthetics (kommande, New York: Routledge, 2020), Routledge Studies in Eighteenth-Century Philosophy (medredaktörer: Karl Axelsson och Mattias Pirholt)
 • Att uttrycka det undanträngda: Theodor W. Adorno om konst, natur och sanning, diss. Uppsala universitet (Göteborg: Glänta Produktion, 2009)

Artiklar, bokkapitel och recensioner

 • "Introduction", i Beyond Autonomy in Eighteenth-Century British and German Aesthetics (kommande, New York: Routledge, 2021), Routledge Studies in Eighteenth-Century Philosophy (tillsammans med Karl Axelsson och Mattias Pirholt), https://tandfbis.s3-us-west-2.amazonaws.com/rt-files/docs/Open+Access+Chapters/9780429330254_oachapterIntro.pdflänk till annan webbplats
 • ”Hölderlin's Higher Enligthenment", i Beyond Autonomy in Eighteenth-Century British and German Aesthetics (kommande, New York: Routledge, 2021), Routledge Studies in Eighteenth-Century Philosophy, https://tandfbis.s3-us-west-2.amazonaws.com/rt-files/docs/Open+Access+Chapters/9780429330254_oachapter12.pdflänk till annan webbplats
 • "Art and Animals in Adorno", i Understanding Adorno, Understanding Modernism, red. Robin Truth Goodman, i serien Understanding Philosophy, Understanding Modernism (kommande, New York: Bloomsbury Academic, 2020)
 • "Introduction to Special Issue: Adorno and the Anthropocene" (tillsammans med Sven-Anders Johansson) Adorno Studies, vol. 3, nr 1 (2019): i–iv, http://adornostudies.org/ojs/index.php/as/article/view/30länk till annan webbplats
 • "Art and the Possibility of Liberated Nature", Adorno Studies, temanummer: Adorno and the Anthropocene, vol. 3, nr 1 (2019), red. Camilla Flodin och Sven Anders Johansson, 79–93, http://adornostudies.org/ojs/index.php/as/article/view/36länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (refereegranskad)
 • "Adorno and Schelling on the Art–Nature Relation", British Journal for the History of Philosophy, vol. 26, nr 1, 2018: 176–196, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09608788.2017.1349648länk till annan webbplats (refereegranskad)
 • "'The eloquence of something that has no language': Adorno on Hölderlins Late Poetry", Adorno Studies, vol. 2, nr 1, 2018: 1–27 http://adornostudies.org/ojs/index.php/as/article/view/21länk till annan webbplats (refereegranskad)
 • "Contemplation or Manipulation? Aesthetic Perspectives on Nature and Animals from Shaftesbury to Bio-Art" (tillsammans med Karl Axelsson), i International Yearbook for Aesthetics 2017, 29–41, red. Zoltán Somhegyi, http://www.iaaesthetics.org/item/191-volume-19-zoltan-somhegyi-ed-retracing-the-past-historical-continuity-in-aesthetics-from-a-global-perspective länk till annan webbplats(refereegranskad)
 • "In the Eyes of the Other"/"I andras ögon", efterord till den svenska konstnären Hendrik Zeitlers fotobok The Chosen Ones (Stockholm: Journal, 2016)
 • Recension av Geoff Boucher, Adorno Reframed (London & New York: I. B. Tauris, 2013), Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, nr 1, 2014: 146–148
 • Recension av Deborah Cook, Adorno on Nature (Durham: Acumen, 2011), Florida Philosophical Review: The Journal of the Florida Philosophical Association, University of Central Florida, nr 1, 2013: 60–63
 • "Naturens röst"/"The Voice of Nature" (essä om den svenska konstnären Annika Thörn Legzdins fotografi), i Annika Thörn Legzdins, Translucence (Malmö: Arena, 2012)
 • "Of Mice and Men: Adorno on Art and the Suffering of Animals", Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, nr 2, 2011, 139–156 (refereegranskad)
 • "The Wor(l)d of the Animal: Adorno on Art's Expression of Suffering", Journal of Aesthetics & Culture, nr 3, 2011, 12 s., DOI: 10.3402/jac.v3i0.7987 (refereegranskad)
 • "Naturen som 'alls icke omyndig' vs. 'Det finns ingen natur längre.'", i Linköping Electronic Conference Proceedings No 42 (Linköping: LiU E-Press, 2010), 105–113,
  http://www.ep.liu.se/ecp/042/009/index.htmllänk till annan webbplats
 • "Koltrastens klagan" (om Adorno, musik och natur), Nutida Musik, nr 4, 2010/11: 26–27
 • "'Jag är en noshörning': Adorno om konsten och människans djurlikhet", Hjärnstorm, nr 102–103, 2010: 3–8
 • "Art and threatening, threatened nature", Eurozine (översättning av ”Konsten och den hota(n)de naturen”, Glänta, nr 4, 2009), http://www.eurozine.com/articles/2010-03-16-flodin-en.html
 • "Konsten och den hota(n)de naturen", Glänta nr 4, 2009: 86–91


DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA