Carl Marklund

Carl Marklund

Fil dr

Projektforskare

08-608 49 91 086084991

Institutionen för historia och samtidsstudier

Tjänstledig

Carl Marklund är sedan augusti 2012 verksam som post-doktor vid CBEES. Han har en fil kand i statsvetenskap från Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Länk till annan webbplats.(2000), en magisterexamen i internationella relationer från Department of International History, London School of Economics Länk till annan webbplats.(2002) och en doktorsexamen i historia från Department of History and Civilization, European University Institute Länk till annan webbplats.(2008). I avhandlingen Länk till annan webbplats.analyserar han hur begreppet social ingenjörskonst har använts politiskt och vetenskapligt i Sverige och USA under mellankrigstiden.

Efter doktorsgraden har Carl varit NordWel Länk till annan webbplats. post-doktor vid Department of Political and Economic Studies, University of Helsinki Länk till annan webbplats. (2008–2010) där han undervisade och forskade jämförande om olika former av planeringstänkande i olika samhällsekonomiska system, bl.a. Singapore och Sverige. Under 2010 var han biträdande professor vid Department of Political Science and Contemporary History, AGH University of Science and Technology Länk till annan webbplats. i Kraków. Under 2010–2012 arbetade han inom projektet "Nordic Openness": Opportunities and Limits of a Consensual Political Culture Länk till annan webbplats. vid Centre for Nordic Studies Länk till annan webbplats.(CENS) och Network for European Studies (NES), Helsingfors universitet, med finansiering från NES och Kone Foundation Länk till annan webbplats..

Carl har också varit gästforskare vid Department of History, New York University Länk till annan webbplats.(2005), Department of History, Columbia University Länk till annan webbplats. (2006), United States Holocaust Memorial Museum Länk till annan webbplats.(2009), Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola (2010) och Historiska institutionen, Stockholms universitet Länk till annan webbplats. (2011).

Carls forskningsintresse handlar om förhållandet mellan olika former av samhällsplanering och samhällsvisioner. Framförallt intresserar han sig för betydelsen av vetenskaplig kunskapsproduktion för utvecklingen av olika politikområden. Han har bl.a. forskat och publicerat om bilden av de nordiska välfärdsstaterna utomlands, baltisk-nordisk regionalism och geopolitikens återkomst i Östersjöregionen de senaste åren.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.