Chato Rasoal

Lektor

Fil. dr Lektor i polisärt arbete

Polisutbildningen

LO631

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA