Cheick Wagué

Cheick Wagué

Professor

Internationella Ekonomprogrammet, Rektorsråd för samverkan

08-608 41 25 086084125

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME541

Cheick Wagué är professor i företagsekonomi och rektorsråd för samverkansfrågor vid Södertörns högskola (Sh). 1990 disputerade han vid Stockholms universitet (SU) och därefter fortsatte han vid SU som universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen fram till 1997 då han började som universitetslektor vid Sh. 2001 antogs han som docent vid Stockholms universitet och 2005 utnämndes han till professor vid Södertörns högskola.

Under tiden som universitetslektor vid Stockholms universitet var Cheick enhetsansvarig för Redovisnings- och Controllerutbildningen (1992-98) och programsansvarig för IT-ekonomutbildningen (1995-98). Han har även en ämneslärarexamen från Lärarhögskolan i Stockholm och fick 1995 Stockholms universitets pedagogiska pris. Samma år var han gästforskare vid Université Paris IX Dauphine (France).

I samarbete med internationella forskar har Cheick utforskat samband mellan utländska investeringar, finansiella marknader och ekonomisk integration i Europa och Asien. Detta har bland annat resulterat i ett flertal artiklar som publicerats i internationella tidskrifter. Han är aktiv som styrelseledamot sedan 2004, och har även varit president 2010-2012, för ett internationellt forskningsnätverk/organisation för ekonomer med bas i Kalifornien, International Academy of Business and Economics, IABE.

Cheick kom till Södertörns högskola 1997 och blev då ämnesansvarig för företagsekonomi och sedermera prefekt för Institutionen för ekonomi och företagande vilket han var fram till 2010. Han har varit aktiv i högskolans uppbyggnad bl.a. genom att vara ledamot i utbildnings- och forskningsnämnden (under tre perioder), i f.d. Kvalitetsrådet, i styrgruppen för internationella frågor samt i styrgruppen för Centrum för Bank och Finans.

Den största insatsen har Cheick dock gjort genom att bygga upp de utbildningsprogram och kurser som finns idag inom Företagsekonomi och som vänder sig till ca. 25% av högskolan studenter. Tilläggas kan också att Cheick har utsetts till hedersledamot i Södertörns högskolas studentkår (SöderS). Han är också styrelseledamot i Stiftelsen - Flemingsberg Science som har i uppdrag att främja samverkan och samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle. Stiftelsen bildades 1 januari 2011 av Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska högskola (KTH) och Södertörns högskola [http://www.flemingsberg.se/Flemingsberg-Science/ ].

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.