Christina Svens

Christina Svens

Docent

Lektor

Docent och lektor i litteraturvetenskap med orientering mot dramatext och teater samt undervisar på lärarutbildningarna. Studierektor för forskarutbildningen i litteraturvetenskap.

08-608 49 62 086084962

Institutionen för kultur och lärande

PA204A

Jag är fil. dr (2002) och docent (2016) i litteraturvetenskap med drama, teater, film och har genom åren undervisat vid Umeå och Stockholms universitet. Sen 2018 är jag anställd vid Södertörns högskola och undervisar på dramatext och teater med skapande svenska. I lärarutbildningarna möter jag studenter som skall undervisa olika åldrar med utgångspunkt i texter och kreativt skrivande. Utöver det handleder jag uppsatser.

Genom åren har jag undervisat på alla nivåer inom ämnet och i svensklärarutbildningen, liksom handlett uppsatser, examensarbeten och kreativa projekt såväl som doktorsavhandlingar. Under många år har yrkesutbildning med inriktning på drama- och teaterpedagogik samt konstnärlig filmmanusförfattarutbildning varit en del av mitt arbete.

Jag ingår i arbetsgruppen Feminist Theatre and Performance i International Federation for Theatre Research, det nationella Scenkonstforskarnätverket samt sitter i styrelsen för Kurdiska forskarnätverket.

Forskningsmässigt intresserar jag mig för samtida scenkonst. Jag är särskilt intresserad av scenkonstnärliga arbetsprocesser och hur teaterns verkningsmedel formar de konstnärliga idéerna. För mig betyder det att teatern i och med det, förutom att vara en estetisk verksamhet, kan bli politisk på sina egna villkor och att teaterscenen är en plats som ger perspektiv på samhället. Det skriver jag om med kulturkritiska och intersektionella perspektiv.

Min forskning har bl.a. behandlat hur Suzanne Ostens teaterregi är feministisk, hur några kurdisk-svenska skådespelare använder etnicitet som identitetsdimension i sin scenkonst och ifrågasätter normerande uppfattningar om främlingskap och rasism, men jag har också intresserat mig för genusmedveten undervisning i högre utbildning.

Efter doktorsexamen har min forskning finansierats av Vetenskapsrådet och Delegationen för jämställdhet i högskolan.

Några publikationer

“Nisti Stêrk’s Affective Spaces in För Sverige i tiden”, i Feminist Intensities in Neoliberal Times, Elin Diamond and Denise Varney (eds.) London: Palgrave McMillan, 2017

”Ett rum för jämlika möten”, Teatertidningen Nr 5 2017

“Being an Outsider: The Vicissitudes of Cross-Cultural Interviewing in a Politically and Culturally Sensitive Context”, i Cross-Cultural Interviewing: Feminist Experiences and Reflections, Gabrielle Griffin (red.) London: Routledge, 2016

Ofilmatiserat, Nordiskt filmarkiv, Skriftserie I: Odaterade manuskript, okänd upphovsperson, Strängnäs: Camera Herba, 2016

”Främling”, vad döljer du för mig? I konferensrapport från Det sjungna ordet, Visarkivet, onlinepublikation http://musikverket.se/artikel/rapport-om-instrumentet-rosten/ Musikverket, 2016

”Stadsteatern överfaller Tensta - Ett scenskifte med komplikationer”, onlinepublikation
Dokumenterat, Musik- och teaterbiblioteket, Musikverket, 2016

”Främlingen” på scenen: kurdisk-svenska skådespelare gestaltar identitet, Gidlunds: Möklinta, 2015

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA