Christofer Berglund

Christofer Berglund

Jag forskar om nationalism, separatism, och säkerhetspolitik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Jag forskar om nationalism, separatism, och säkerhetspolitik med fokus på länderna i före detta Sovjetunionen.

I min doktorsavhandling Länk till annan webbplats. undersökte jag den georgiska regeringens försök att efter Rosenrevolutionen integrera två gränsregioner, den ena befolkad av armenier (Javakheti) och den andra av azerer (Kvemo Kartli). Jag har tidigare arbetat som analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI Länk till annan webbplats.), som postdoktor (SYLFF stipendiat Länk till annan webbplats.) vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, och som forskare vid Institutionen för säkerhetsstudier, Univerzita Karlova Länk till annan webbplats..

Jag leder för närvarande två forskningsprojekt. Det ena med finansiering från Formas: "Att planera för integration: maktlandskap och governance i gränsregioner" [InBorder] Länk till annan webbplats. och det andra med finansiering från Östersjöstiftelsen: "Conscription as Political Socialization in Divided Societies? Evidence from post-Soviet Estonia and post-independence Finland" [CoDS] Länk till annan webbplats..

Mina senaste artiklar har publicerats i Journal of Political and Military Sociology Länk till annan webbplats., Problems of Post-Communism Länk till annan webbplats., Nationalism and Ethnic Politics Länk till annan webbplats., Europe-Asia Studies Länk till annan webbplats., och Dynamics of Asymmetric Conflict Länk till annan webbplats..

Jag samarbetar med International Centre for Defence and Security (ICDS Länk till annan webbplats.) i Tallinn, och har tidigare varit Fulbright-stipendiat hos Harvard University's Davis Center Länk till annan webbplats. for Russian and Eurasian Studies.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA