Daniel Bodén

Daniel Bodén

Fil dr

Lektor

Lektor och ämnessamordnare för etnologi. Forskningen rör mötet mellan teknik, kultur och social förändring.

08-608 43 04 086084304

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1013

Etnologiska perspektiv på arbetslivets omvandling - för en etnografisk forskning om arbetsliv, igår, idag och imorgon, med ett fokus på den arbetande människans erfarenheter

Min forskning bygger i huvudsak på etnografiska arbetslivsstudier, utförda såväl i samtiden som i det förflutna. Intresset ligger på hur omfattande samhällsprocesser och dominerande produktionssätt gjort sig synliga i de sätt på vilka människor organiserar sin försörjning och tillskriver sin tillvaro mening. Frågor om klass och (globala/transnationella) ekonomiska processer har därför ofta hamnat i första rummet.

Efter ett antal projekt om ämnen som arbetsplatsgemenskap och utomfacklig organisering och arbetskraftsmigration och ideal rörande utbildning, har dessa forskningsintressen i praktiken kommit till sitt mest konkreta uttryck i doktorsavhandlingen. Avhandlingen handlade om senmoderna kulturmönster i ljuset av den automationsprocess som svenskt arbetsliv gått igenom sedan efterkrigstiden.

Sedan avhandlingen, som i hög grad blickade bakåt och studerade automationen i ljuset av dess konkreta tillblivelseprocess har forskningsintresset också kommit att rikta sig framåt. Med en fot kvar i avhandlingsprojektets fokus på teknik och arbetsliv har jag t.ex. intresserat mig för vad den tekniska utvecklingen skapar för förväntningar om framtiden.

Under 2017 publicerade jag artiklar om kulturella föreställningar om teknik och framtid, och om känslornas betydelse i servicearbete. En annan artikel om robotar och utopiska framtidsvisioner publicerades i Culture Unbound i december 2018. På samma tema publicerade jag i maj 2020 en antologi med AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv tillsammans med idéhistorikern Michael Godhe, där bidragen är en samling texter om relationen mellan arbetsliv, science fiction och nyhetsrapportering. Mitt eget bidrag till antologin är en inledning, ett efterord och en artikel om lageranställda truckförares erfarenheter av och förväntningar på automatiska och självkörande truckar.

I media:

"Vem tar hand om robotarna?", Arbetaren, 2020-09-11
https://www.arbetaren.se/2020/09/11/vem-tar-hand-om-robotarna/

"Maskinerna är våra vänner", Aftonbladet, 2021-01-06
https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/R96E6d/maskinerna-ar-vara-vanner

 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.