Darush Yazdanfar

Darush Yazdanfar

Lektor

Mitt forskningsintresse kretsar kring finansieringsfrågor och i synnerhet småföretagsfinansiering och risk management.

08-608 46 99 086084699

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME516

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA