Douglas Mattsson

Douglas Mattsson

Doktorand

Min forskning berör relationen mellan subkulturer och religion i muslimska majoritetssamhällen. För tillfället bedriver jag etnografisk forskning om black metal scenen i Turkiet.

08-608 53 69 086085369

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1001

Forskning

Min forskning berör relationen mellan subkulturer och religion i muslimska majoritetssamhällen. För tillfället bedriver jag etnografisk forskning om black metal scenen i Turkiet för min avhandling We Despite the Crescent: black metal, blasphemy, and subcultural evolvement in Turkey 1990-2020 där jag fokuserar på hur blasfemi kan verka som uttryck för politisk och social protest i dagens Turkiet.

I egenskap av mina forskningsintressen sitter jag även med i styrelsen för Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner (FSIV) samt i den internationella orginisationen International Society for Metal Music Studies (ISMMS) vilka främjar forskning om Turkiet, respektive metal musik kultur.

För mer info se:
FSIV: https://www.srii.org/pages/vanforening Länk till annan webbplats.
ISMMS: https://www.metalstudies.org

Publikationer

Mattsson, Douglas & Sorgenfrei, Simon (red.) 2022. Dragomanen (24): Blasfemi, heresi, kätteri, apostasi. ISBN 978-91-8892-980-8.

Mattsson, Douglas 2022. ”Att välja blasfemi: blasfemisk identitet i Turkisk svartmetal”, kapitel i Dragomanen (24), Mattsson, Douglas & Sorgenfrei, Simon (red.). ISBN 978-91-8892-980-8.

Hecker, Pierre & Mattsson, Douglas 2022. “The Enemy Within: Conceptualizing Turkish Metalheads as the Ideological ’Other’”, bokkapitel i antologin Living Metal: Metal Scenes Around the World, Bardine, Bryan & Stueart, Jerome (red.). Intellect Books.

Mattsson, Douglas 2021. “Spreading VX-Gas over Kaaba: Islamic semiotics in Turkish black metal”, bokkapitel i antologin The Politics of Culture in Contemporary Turkey, Hecker, Pierre & Furman, Ivo (red.). Edinburgh University Press.

Mattsson, Douglas & Sorgenfrei, Simon 2021. ”Domedagens angelägenheter: eskatologisk kreativitet hos Islamiska staten och Sarinvomit”, i AIOLOS nr 70-71, Niklas Haga & Håkan Trygger (red.) Kulturföreningen Faethon. ISSN: 1400-7770.

Mattsson, Douglas 2020. Tuborg Grön och politiseringen av alkohol i Turkiet, (s. 63­–72), i Ackfeldt, Anders & Stenberg, Leif (red.) Dragomanen(22), ISSN 1402-358X.

Mattsson, Douglas 2020. “Mellan förverkligande och förtryck, kvinnliga svartmetallfans i Turkiet” (s. 113–122), bokkapitel i Kvinnligt religiöst ledarskap: En vänbok till Gunilla Gunner , Simon Sorgenfrei & David Thurfjell (red.), Huddinge: Södertörns högskola. ISBN: 978-91-89109-03-2.

Mattsson, Douglas 2020. Bokrecension av Blasphemies Compared: Transgressive Speech in a Globalised World, New York: Routledge, i CHAOS 74, s. 177–178. ISBN 978-87-972113-3-5

Otterbeck, Jonas & Mattsson, Douglas & Pastene, Orlando 2018. ’I am Satan!’ black metal, Islam, and blasphemy in Turkey and Saudi Arabia. Contemporary Islam vol. 12(3). DOI: 10.1007/s11562-018-0418-x.

Mattsson, Douglas 2018. Religion och Blasfemi: Black Metal i Turkiet. (s. 14–19), i Johansson, Andreas (red.) Religion, ISSN 2003-0932.

Mattsson, Douglas 2016. Från det heliga till det vanhelgade: Islamisk representation i turkisk Black Metal. (s. 79–90.), i Heilo, Olof (red.) Dragomanen (18), ISSN 1402-358X.

Konferenser

EASR 2022 i Cork, Irland.

ISMMS 2019 i Nantes, Frankrike.

Muslims in the UK and Europe 2019, i Cambridge, England.

Turkologentag 2018 i Bamberg, Tyskland.

WOCMES 2018 I Seville, Spanien.

CHAOS 2018 i Lund, Sverige.

 

Heders & Styrelseuppdrag

Sedan hösten 2019 är jag styrelsemedlem i den internationella forskarmiljön International Society for Metal Music Studies (ISMMS).

Sedan hösten 2020 är jag styrelsemedlem i Svenska Istanbulinstitutets Vänner (FSIV).

Sedan hösten 2022 är jag med i valberedningen för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SRII)

Sedan hösten 2021 är jag med i redaktionsrådet för tidskriften Scandinavian Journal of Islamic Studies.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.