Douglas Mattsson

Douglas Mattsson

Doktorand

Min forskning berör relationen mellan subkulturer och religion i muslimska majoritetssamhällen. För tillfället bedriver jag etnografisk forskning om black metal scenen i Turkiet.

08-608 53 69 086085369

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Forskning

Min forskning berör relationen mellan subkulturer och religion i muslimska majoritetssamhällen. För tillfället bedriver jag etnografisk forskning om black metal scenen i Turkiet för min avhandling We Despite the Crescent: black metal, blasphemy, and subcultural evolvement in Turkey 1990-2020 där jag fokuserar på hur blasfemi kan verka som uttryck för politisk och social protest i dagens Turkiet.

I egenskap av mina forskningsintressen sitter jag även med i styrelsen för Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner (FSIV) samt i den internationella orginisationen International Society for Metal Music Studies (ISMMS) vilka främjar forskning om Turkiet, respektive metal musik kultur.

För mer info se:
FSIV: https://www.srii.org/pages/vanforening Länk till annan webbplats.
ISMMS: https://www.metalstudies.org

Publikationer

Hecker, Pierre & Mattsson, Douglas 2021 (kommande). “Turkish metal and the exoticization of the Muslim metalhead”, bokkapitel i den kommande antologin Living Metal: Metal Scenes Around the World, Bardine, Bryan & Stueart, Jerome (red.). Intellect Books.

Otterbeck, Jonas & Mattsson, Douglas & Pastene, Orlando 2018. ’I am Satan!’ black metal, Islam, and blasphemy in Turkey and Saudi Arabia. Contemporary Islam vol. 12(3). DOI: 10.1007/s11562-018-0418-x.

Mattsson, Douglas 2021 (kommande). “Spreading VX-Gas over Kaaba: Islamic semiotics in Turkish black metal”, bokkapitel i den kommande antologin Culture and Politics in new Turkey, Hecker, Pierre & Furman, Ivo (red.). Edinburgh University Press.

Mattsson, Douglas 2020. Tuborg Grön och politiseringen av alkohol i Turkiet, (s. 63­–72), i Ackfeldt, Anders & Stenberg, Leif (red.) Dragomanen(22), ISSN 1402-358X.

Mattsson, Douglas 2020. “Mellan förverkligande och förtryck, kvinnliga svartmetallfans i Turkiet” (s. 113–122), bokkapitel i Kvinnligt religiöst ledarskap: En vänbok till Gunilla Gunner , Simon Sorgenfrei & David Thurfjell (red.), Huddinge: Södertörns högskola. ISBN: 978-91-89109-03-2.

Mattsson, Douglas 2018. Religion och Blasfemi: Black Metal i Turkiet. (s. 14–19), i Johansson, Andreas (red.) Religion, ISSN 2003-0932.

Mattsson, Douglas 2016. Från det heliga till det vanhelgade: Islamisk representation i turkisk Black Metal. (s. 79–90.), i Heilo, Olof (red.) Dragomanen (18), ISSN 1402-358X.

Konferenser

ISMMS 2019 i Nantes, Frankrike.

Muslims in the UK and Europe 2019, i Cambridge, England.

Turkologentag 2018 i Bamberg, Tyskland.

WOCMES 2018 I Seville, Spanien.

CHAOS 2018 i Lund, Sverige.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA