Emma Björkum

Emma Björkum

Doktorand

Doktorand i pedagogik med inriktning fritidshem.

08-608 52 22 086085222

Lärarutbildningen

Jag är doktorand i pedagogik med inrikning fritidshem.

Mina forskningsintressen är barns perspektiv och handlingsmöjligheter kopplat till barns livsfrågor, barns möjligheter till demokratisk delaktighet och fritidshemspedagogikens syfte och didaktik.

Mitt avhandlingsprojekt handlar om barns perspektiv på fri lek i fritidshemmet. Under våren 2024 genomför jag en empirisk studie i ett fritidshem. Projektet fokuserar på barns perspektiv på handlingsmöjligheter i relation till:

  • strukturella faktorer (strukturella villkor)
  • andra barn (relationella villkor)
  • egna livsfrågor (existentiella villkor)

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.