Emma Kihl

Emma Kihl

Lektor

Emma Kihl är lektor i litteraturvetenskap. Hon disputerade i december 2023 med en avhandling om Agneta Enckells dikter och Isabelle Stengers Kosmopolitik.

08-608 52 93 086085293

Institutionen för kultur och lärande

070 938 72 17 0709387217

PA204D

Studien kommer att undersöka och pröva vilka estetiska och litterära metoder Enckell använder för att omskriva ett annat slags, både kroppsligt och materiellt, innehav av mening och närvaro. Undersökningen kopplar an till en nymateriell teoretisk praktik som arbetar med de problemställningar som Deleuze formulerat med utgångspunkt i Marx materialism och som vidareutvecklats av bland andra Isabelle Stengers.

För övrigt har jag en magisterexamen i fri konst från Kungl. Konsthögskolan. Mellan 2011-2013 var jag anställd forskare vid KKH med projektet A4-arket, finansierat av Vetenskapsrådet. Sedan 2017 är jag även verksam i tidskriften OEIs redaktionsråd.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.