Erik Wallrup

Erik Wallrup

Docent

Programsamordnare

Lektor

Lektor i estetik, docent i musikvetenskap, studierektor för forskarutbildningen, samordnare för estetikens masterprogram, samordnare för estetikprogrammet

08-608 52 24 086085224

Institutionen för kultur och lärande

PD228

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA