Användaren kunde inte hittas.

Erika Öhlund

Erika Öhlund

Doktorand

Doktorand inom forskarskolan BEEGS i miljövetenskap, analyserar jordbruk utifrån miljövetenskapliga och ekologisk-ekonomiska teorier.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD477

Jag är doktorand i miljövetenskap och analyserar jordbrukssektorn i Sverige och Östersjöområdet utifrån miljövetenskapliga och ekologisk-ekonomiska teorier.

Jag tillhör forskarskolan för Östersjö- och Östeuropaforskning (BEEGS).

Jag medverkar även i forskningsprojektet "Bortom BNP-tillväxt. Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande" som finansieras av FORMAS. Läs mer om projektet här: http://bortombnptillvaxt.se/ Länk till annan webbplats.

Nyckelord: ekologisk ekonomi, jordbruk, ekosystemtjänster, agroekologi, degrowth, steady state economy, EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA