Eva Schwarz

Eva Schwarz

Docent

Programsamordnare

Lektor

Eva Schwarz är filosof och docent i den praktiska kunskapens teori och forskar just nu om kollektivitet och professionell omdöme.

08-608 50 71 086085071

Institutionen för kultur och lärande

0046735410054 0046735410054

PD203

Eva Schwarz är filosof och docent i den praktiska kunskapens teori. Hon är anställd på Center för praktisk kunskap vid Södertörns högskola sedan februari, 2010. Hon har en doktorsexamen i filosofi från universitet i Graz, Österrike från 2007. Hennes avhandling, som var finansierad av den österrikiska vetenskapsrådet (FWF - Austrian Science Funds), anlade ett fenomenologiskt perspektiv på subjektivitet och perspektivitet utifrån Edmund Husserls intentionalitetslära (Subjektivität und Perspektivität, Graz 2007).

På Södertörn forskar och undervisar hon om kunskapsteori, etik, relationen mellan individ och kollektiv, reflektion och professionell omdöme. Centrala personer för hennes forskning är bland annat Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty och Hannah Arendt.

Hon deltar just nu i forskningsprojektet ”Kollektivets fronesis” som undersöker på vilket sätt praktisk kunskap kan vara kollektiv, och i så fall på vilket sätt denna kunskap uttrycks och förstås. Projektet kombinerar filosofiska undersökningar av begreppet ”kollektiv fronesis” med en studie av hur lärare och poliser i Sverige och Tyskland förhåller sig till kollektivitet i sin yrkesutövning.

Tidigare har hon forskat om små barns socialitet och bildningens gränser och möjligheter inom förskolepedagogiken inom projektet Being and Becoming: A phenomenological perspective on formative dimensions of preschool education in Sweden and Germany (finansiär: Östersjöstiftelsen).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA