Fredrik Svenaeus

Fredrik Svenaeus

Professor

Jag är filosof och professor vid Centrum för praktisk kunskap. Mina huvudområden är medicinens filosofi och humaniora.

08-608 41 04 086084104

Institutionen för kultur och lärande

PD201

Fredrik Svenaeus är filosof och professor vid Centrum för praktisk kunskap. Han har huvudsakligen ägnat sig åt kunskapsteoretiska och etiska frågor inom medicinen och vården från fenomenologiska och hermeneutiska perspektiv.

Han har publicerat böcker och artiklar om det medicinska mötet, kliniskt baserad hälso- och sjukdomsteori, nya medicinska teknologier och terapier, känslornas filosofi, filosofisk antropologi och psykiatrins filosofi.

På svenska finns bland annat böckerna: Sjukdomens mening: det medicinska mötets fenomenologi och hermeneutik (Natur och Kultur, 2003), Homo patologicus: Medicinska diagnoser i vår tid (Tankekraft förlag, 2013), och Det naturliga: En kritik av queerteorin, transhumanismen och det digitala livet (Gidlunds förlag, 2019). På engelska bland annat: Phenomenological Bioethics: Medical Technologies, Human Suffering, and the Meaning of Being Alive (Routledge 2017).

Pågående och planerade forskningsprojekt handlar om lidandets fenomenologi och etik, existensfilosofins plats i hälso- och sjukvården, samt hälsoteori och empatins fenomenologi.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA