Fredrik Svenaeus

Fredrik Svenaeus

Professor

Jag är filosof och professor vid Centrum för praktisk kunskap. Mina huvudområden är medicinens filosofi och humaniora.

08-608 41 04 086084104

Institutionen för kultur och lärande

PD201

Fredrik Svenaeus är filosof och professor vid Centrum för praktisk kunskap. Han har huvudsakligen ägnat sig åt kunskapsteoretiska och etiska frågor inom medicinen och vården från fenomenologiska och hermeneutiska perspektiv.

Han har publicerat böcker och artiklar om det medicinska mötet, kliniskt baserad hälso- och sjukdomsteori, nya medicinska teknologier och terapier, känslornas filosofi, filosofisk antropologi och psykiatrins filosofi.

På svenska finns bland annat böckerna: Homo patologicus: Medicinska diagnoser i vår tid (Tankekraft förlag, 2013), Det naturliga: En kritik av queerteorin, transhumanismen och det digitala livet (Gidlunds förlag, 2019), och Världen vaknar: Känslornas plats i människans liv (Gidlunds förlag, 2023). På engelska: Phenomenological Bioethics: Medical Technologies, Human Suffering, and the Meaning of Being Alive (Routledge, 2017), och The Hermeneutics of Medicine and the Phenomenology of Health: Steps towards a Philosophy of Medical Practice (Springer, 2022).

Pågående och planerade forskningsprojekt handlar om åldrandets fenomenologi och psykiatriska diagnosers betydelse för människors identitet.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA