Fredrik Valdeson

Fredrik Valdeson

Postdoktor

Jag är postdoktor i svenska och forskar framför allt om grammatik och språkhistoria inom ramen för bruksbaserad konstruktionsgrammatik.

Institutionen för kultur och lärande

PB229

Pågående forskning

I mitt pågående postdok-projekt, som finansieras av Östersjöstiftelsen, undersöker jag bruket av bitransitiva verb samt prepositionerna till respektive åt i sverigesvenska och finlandssvenska. Tidigare forskning har visat att bruket skiljer sig åt i de moderna varieteterna och i mitt projekt undersöker jag när, hur och varför dessa skillnader har uppstått.


Tidigare publikationer

2023:

The double object construction in 19th- and 20th-century Swedish. I: Eva Zehentner, Melanie Röthlisberger & Timothy Colleman (red.), Ditransitives in Germanic Languages Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Amsterdam/Phildadelphia, s. 115-149.

2022:

Lexical variation in the double object construction in 19th and 20th century Swedish. I: Ida Larsson & Erik M. Petzell (red.), Morphosyntactic change in Late Modern Swedish Länk till annan webbplats.. Berlin, s. 99–144.

2021:

Ditransitives in Swedish. A Usage-Based Study of the Double Object Construction and Semantically Equivalent Prepositional Object Constructions 1800–2016 Länk till annan webbplats.. (Doktorsavhandling.)

Vg 199 Norra Lundby. Ett förslag till tolkning Länk till annan webbplats.. Futhark. 11. S. 119–135.

2017:

Dativalternering i modern svenska Länk till annan webbplats.. I: Emma Sköldberg, Maia Andréasson, Henrietta Adamsson Eryd, Filippa Lindahl, Sven Lindström, Julia Prentice & Malin Sandberg (red.), Svenskans beskrivning 35: Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten. Göteborg 11–13 maj 2016. Göteborg, s. 355-367.

2016:

Variation mellan olika konstruktionsval vid verbet ge från fornsvenska till nusvenska. I: Daniel Andersson, Lars-Erik Edlund, Susanne Haugen & Asbjørg Westum (red.), Studier i svensk språkhistoria 13. Historia och språkhistoria Länk till annan webbplats.. Umeå, s. 279–292.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA

Forskaren deltar inte i några projekt just nu.