Göran Bolin

Göran Bolin

Professor

08-608 42 18 086084218

Institutionen för kultur och lärande

PC206

Göran Bolin är professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Hans nuvarande forskning är inriktade på datafieringsprocesser, framför allt kulturell produktion och konsumtion inom samtida kulturindustri, speciellt med fokus på processer influerade av digitalisering och kommersialisering. Hans senaste forskning återfinns i Value and the Media: Cultural Production and Consumption in Digital Markets länk till annan webbplats(Ashgate, 2011), i den redigerade antologin Cultural Technologies. The Shaping of Culture in Media and Societylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Routledge, 2012), samt i hans senaste bok Media Generations: Experience, Identity and Mediatised Social Changelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Routledge 2016).

Information om artiklar och bokkapitel, varav de flesta är nedladdningsbara, kan du hitta ResearchGatelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller på Academia.edulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bolin har sedan tidigt 1990-tal arbetat inom och/eller lett projekt kring medievåld, ungdom och kulturell produktion, underhållnings-TV och relationen mellan produktionspraktiker och textuella uttryck, mediekonsumtion och värdeproduktion inom kulturindustrierna, mediestruktur och medieanvändning i Östersjöområdet, mobiltelefonanvändning och de samhälleliga och kulturella konsekvenserna av en alltmer mobil livsvärld, mediegenerationer, med mera.

Han är styrelsemedlem i ECREAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt ordförande i sektionen Film, Media and Visual Studies i Academia Europaea.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till min twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA