Göran Ståhle

Göran Ståhle

Teol dr

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är docent i religionsvetenskap, specialiserad inom religionspsykologi, indiska religioner och hälsoforskning

08-608 49 57 086084957

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1027

Göran Ståhle är religionspsykolog och verksam som lektor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.

Hans specialområden är kulturpsykologi och religionens relationer till hälsa/ohälsa. Hans forskning är inriktad mot hur österländska traditioner används i hälsofrämjande syften i västvärlden.

Han doktorerade 2004 på en avhandling som utvecklade ett kulturpsykologiskt perspektiv på samtida hinduism. Han har också skrivit om samtida oorganiserad religiositet/andlighet och sekulära livsåskådningar.

För närvarande är han involverad i ett forskningsporjekt kring ayurveda i Sverige i samarbete med Integrative Care Science Centre.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA